Denne dag med Gud. kapitel 367. Fra side 371.     Fra side 371 i den engelske utgave.tilbake

Under Hans Vinger. – 28. desember.

”Kom det ord i hu som Jeg sa dere: En tjener er ikke større enn sin Herre! Har de forfulgt Meg, så skal de også forfølge dere; har de holdt Mitt Ord, så skal de også holde deres.” (Joh. 15, 20)

Det finnes ikke noe sterkere bevis for, at Satan arbeider, enn at de, som bekjenner seg til å være helliget til Guds tjeneste, forfølger sine medmennesker, fordi de ikke tror på de samme læresetninger, som de selv tror på. Disse vil i raseri angripe Guds folk og påstå, at det er sant, det som de vet, ikke er det. således viser de, at de er inspirert av ham, som er en brødrenes anklager og har drept Guds hellige. Men hvis Gud tillater tyranner å gjøre det med oss som prestene gjorde med Guds Sønn, skal vi da gi slipp på vår tro, snu og gå fortapt? Det er ikke på grunn av, at Gud ikke bryr Seg om oss, at Han tillater disse ting å skje; for Han erklærer: ”Kostelig i Herrens øyne er Hans frommes død.” (Sal. 116, 15)

Med Satan som leder, gjennomsyret av hans ånd, kan mennesker plage og bedrøve Guds folk, de kan påføre dem legemlige smerter, de kan berøve dem deres nåværende liv, men de kan ikke røre det liv, som er skjult i Kristus. Vi eier ikke oss selv. Sjel og legeme er kjøpt med den pris, som ble betalt på Golgatas kors; og vi må huske, at vi er i Hans hender, som skapte oss. Hva enn Satan kan inspirere onde mennesker til å gjøre, skal vi hvile i tillit til, at vi er under Guds kommando, og at Han ved Sin Ånd vil gi oss styrke til å holde ut.

Tiden vil snart komme, da Herren vil si: ”Kom Mitt folk, gå inn i dine kammer og lukk dørene etter deg! Skjul deg et lite øyeblikk, inntil vreden går over! For se, Herren går ut fra Sitt sted for å hjemsøke jordboerne for deres misgjerning, og jorden skal la det blod, som er utøst på den, komme for dagen og ikke mer dekke sine drepte.” (Es. 26, 20. 21)

De som elsker Gud trenger ikke å bli overrasket over, at de, som påstår å være kristne, er fylt av hat, fordi de ikke kan undertvinge Guds folks samvittighet. Om ikke lenge skal de stå foran hele jordens Dommer og avlegge regnskap for den smerte, de har påført Guds arvingers legemer og sjeler. The Review and Herald. – 28. desember 1897.

neste kapitel