Denne dag med Gud. kapitel 368. Fra side 372.     Fra side 372 i den engelske utgave.tilbake

Full Overgivelse til Guds Vilje. – 29. desember.

”Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja til evig tid.” (Hebr. 13, 8)

Min bror og søster, vi trenger alltid å ha Kristi fullkomne eksempel for øye. Når vi tillater våre sinn å dvele ved andres ufullkommenheter, blir våre egne sjeler fylt med den ondes surdeig.

I vår streben for å representere sannheten for denne tid for verden, vil vi møte mange vanskeligheter, men, hvis vi holder våre hjerter og sinn festet på den dyrebare Frelser, hvis vi taler om Hans kjærlighet og makt, vil vanskelighetene forsvinne, og vi vil bli lykkelige i forvisningen om Frelserens kjærlighet. Vi er ikke avhengige av verden og dens foranderlighet. Han, i hvem alle visdoms og kunnskaps skatter er skjult, er vår glede og vår høyeste fryd, vår fred, vår kraft, vår tilfredsstillelse. Da la oss fryde oss, hva enn der skjer, inne og ute.

Vi må oppnå det mål av Kristi nåde, som vil gjøre oss i stand til å leve sammen i kjærlighet og enhet i dette liv, ellers kan vi aldri bo sammen i det liv, som kommer. Jeg forsøker å vise vårt folk behovet for den enhet, som Kristus bad om. Sjelen må fullt ut eie Guds Ords kraft og autoritet. Kristus, det fullkomne eksempel, står alltid for vårt øye. Vi kan komme til Ham for å få nåde og kraft til å seire over enhver feil.

Vi skal forberede oss til Guds store dag ved i vårt daglige liv å leve ut de fullkomne prinsipper, som blir presentert oss i Kristi liv. Vi er kalt av Ham til å være Hans representanter. Vi er Guds barn. Ved åndelig adopsjon blir vi Hans sønner og døtre. Vi skal leve underordnet Hans vilje, idet vi representerer Ham i liv og karakter.

Evig liv blir gitt på betingelse av perfekt overensstemmelse med Guds vilje. Måtte Herren velsigne dere, min bror og søster, og lede dere, ved kunnskapen av Hans Ord, til en fullkommen forståelse av Hans vilje vedrørende dere. Brev 96. – 29. desember 1911. Til Mrs. J. J. Gravelle, en legsøster i North Dakota.

neste kapitel