Denne dag med Gud. kapitel 369. Fra side 373.     Fra side 373 i den engelske utgave.tilbake

Gå i Jesu Fotspor. – 30. desember.

”Og en ga han fem talenter, en annen to, og atter en annen en, hver etter som han var dugelig til, og så dro han utenlands.” (Matt. 25, 15)

Studer instruksjonen gitt i (Matt. 25, 14-46) Sammenlign denne lekse med din livshistorie. La hvert menneske legge bort sin selvros. La oss vandre i Kristi fotspor i all sann tros ydmykhet. La oss legge til side all selvtillit, overgi oss selv, dag for dag og time for time, til Frelseren, idet vi til stadighet mottar og gir av Hans nåde. Jeg bønnfaller dere, som bekjenner dere til å tro på Kristus, at dere vandrer ydmykt for Gud. Stolthet og selvopphøyelse er en fornærmelse mot Ham. ”Da sa Jesus til Sine disipler: Vil noen komme etter Meg, da må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge Meg.” (Matt. 16, 24) Bare de, som følger dette ord, vil Han anerkjenne som Sine troende. ”Men alle de, som tok imot Ham, dem ga Han rett til å bli Guds barn, dem som tror på Hans navn; og de er født, ikke av blod, heller ikke av kjøtts vilje, heller ikke av manns vilje, men av Gud.” (Joh. 1, 12. 13)

”Og Ordet ble kjøtt og tok bolig iblant oss, og vi så Hans herlighet – en herlighet den en enbåren Sønn har fra Sin Fader – full av nåde og sannhet.” (Joh. 1, 14) – Åh, vidunderlige nedgradering! Himmelens prins, kommandanten over de himmelske hærskarer, steg ned fra Sin høye stilling, la Sin kongelige kappe og Sin kongelige krone til side og kledde Sin guddommelighet i menneskelighet, så Han kunne være den guddommelige Lærer for alle slags mennesker, og leve et liv fri for al selviskhet og synd i menneskelige veseners påsyn, idet Han satte et eksempel for det, som de ved Hans nåde, kunne bli.

”Og Ordet ble kjøtt og tok bolig iblant oss, og vi så Hans herlighet – en herlighet som den en enbåren Sønn har fra Sin Far – full av nåde og sannhet.” (Joh. 1, 14) Pris Gud for denne vidunderlige uttalelse. Mulighetene, som den presenterer, synes nesten for store for oss å fatte og gjør skam på vår svakhet og vår vantro. Jeg priser Gud, fordi jeg kan se min Frelser med troen øye. Min sjel griper ivrig den overordentlige store gave. Vårt eneste håp i dette liv er å rekke frem troens hånd og gripe og klynge oss til hånden, som er rakt ut for å frelse. ”Se, det Guds Lam, som bærer verdens synd.” (Joh. 1, 29) Hvis vi ville se bort fra oss selv til Jesus, idet vi gjør Ham til Vår Ledestjerne, ville verden se en kraft i våre menigheter, som de ikke ser nå. – Manuskript 166. – 30. desember 1905. – ”Aggresivt Arbeid Skal Utføres.” (TDG, 4)

neste kapitel