Denne dag med Gud. kapitel 37. Fra side 45.     Fra side 45 i den engelske utgave.tilbake

Et Takknemmelig Hjerte. - 6. februar.

”Takk alltid Gud, Faderen, for alle ting i Vår Herre Jesu Kristi navn.” Efeserne 5, 20.

Det ville behage Herren, om du ville anstrenge deg for å glemme deg selv. Begynn å takke Herren for ditt hjem og dine behagelige omgivelser, og de mange verdslige velsignelser Han gir deg. Ved å takke Herren for Hans godhet, kan du gjøre noe for Ham, som har gjort alt for deg. Tenk over den uendelige dype medfølelse, Frelseren har vist deg. Han ga Sitt liv for deg, led den grusomme død på korset for deg. Får du ikke lyst til å prise Herren for dette? Hvis du vil skjule ditt liv i Kristus, vil Han motta deg.

Hvis du vil bevise, at du har en levende tro ved hver dag å forsøke å bruke din viljekraft, vil dine evner vinne styrke. Jeg vet det av erfaring. Jeg husker et tilfelle, hvordan mine evner fikk tilbake sin smidighet, så snart jeg begynte å bruke dem. Vil du forsøke: gå omkring, vær fornøyd og ha en oppmuntrende ånd? Ha tillit til Jesus. Ha tro på Ham, og vær føyelig i Hans hender. Du vil motta stor velsignelse ved å gjøre en forandring i dine vaner.

Elleve måneder etter å ha kommet til Australia fikk jeg en reumatisk betennelse. Det var umulig for meg å løfte mine føtter opp fra gulvet uten stor smerte.

I disse elleve måneder fulle av lidelse besluttet jeg ikke å gi opp, min høyre arm fra albuen og nedad føltes hel, så jeg kunne bruke en penn, og jeg skrev 2500 sider på brevpapir til utgivelse. I løpet av den periode opplevde jeg den mest forferdelige lidelse i mitt liv.

Men denne erfaringen ble meget lys og oppmuntrende. Min Frelser synes å være meg meget nær. Jeg følte Hans Hellige Nærvær i mitt hjerte, og jeg var takknemmelig. Disse måneder med lidelse har vært de lykkeligste i mitt liv på grunn av samværet med min Frelser. Hans kjærlighet fylte mitt hjerte. Hele veien gjennom min sykdom har Hans kjærlighet, Hans ømhjertede medfølelse vært min trøst.

Se hen til Jesus, din medfølende, kjærlige Frelser. Hvis du kaster din hjelpeløse sjel på Kristus, vil Han bringe glede og fred til din sjel. Han kommer til å bli din krone av fryd, din overordentlige store lønn. - Brev 34, 6. februar, 1907, til hustruen til en administrator i Konferensen i Australia.

neste kapitel