Denne dag med Gud. kapitel 370. Fra side 374.     Fra side 374 i den engelske utgave.tilbake

La Intet Stjele Din Oppmerksomhet. - 31. desember.

”Brødre! Jeg tror ikke om meg selv at jeg har grepet det. Men ett gjør jeg: idet jeg glemmer det som er bak, og strekker meg ut etter det som er foran, jager jeg mot målet, til den seierspris som Gud har kalt oss til der ovenfra i Kristus Jesus. (Fil. 3, 13. 14)

Tillat intet å fjerne deg fra selvfornektelsens sti. Om dem, som i gamle dager tok del i konkurranser om fysisk styrke, leser vi: ”Hver den som er med i veddekamp, er avholdende i alt, hine for å få en forgjengelig krans, men vi en uforgjengelig.” (1. Kor. 9. 25) Idet vi tar del i den store kamp, bør vi tenke på, hva vi ville miste, om vi feilet. Vi ville miste det evige liv, som er kjøpt til oss med Guds Sønns blod. Kan vi, da, unngå det slitsomme strev for evig å være på vakt? - Hvis vi gjør alt som står i vår makt for å motstå det onde og overvinne hindringer, vil vi oppnå seieren. Livskraft er lønnen for de anstrengelser som gjøres for å presse seg framover mot belønningen for vårt høye kall i Kristus.

Verdslige attraksjoner vil bli presentert for å dra vår oppmerksomhet bort fra Herren Jesus; men når vi legger til side enhver byrde og skjødesynden, som så lett henger ved oss, kan vi presse oss fremad, idet vi viser verden, englene og menneskene, at håpet om å få se Guds ansikt er verd alle de anstrengelser og ofre, som kampen for å tilegne seg alle de ferdigheter, som håpet krever..” ”Brødre! Jeg tror ikke om meg selv at jeg har grepet det. Men ett gjør jeg: idet jeg glemmer det, som er bak, og strekker meg ut etter det, som er foran, jager jeg mot målet, til den seierspris som Gud har kalt oss til der ovenfra i Kristus Jesus.” (Fil. 3, 13. 14)

”Ett gjør jeg.” Paulus tillot ikke noe å avlede ham fra den ene store hensikt med hans liv. Under de travle aktiviteter i livet glemte han aldri sitt ene overordentlig store mål, derfor presset han seg frem mot målet, til belønningen for det høye kall fra Gud i Kristus Jesus.”

La de store mål, som tvang Paulus til å presse seg fram for å møte trengsler, farer og vanskeligheter, lede deg til å hellige deg selv helt og fullt til Herrens tjeneste. Hva enn dine hender blir ledet til å gjøre, gjør det med hele din styrke. Gjør ditt arbeid til en glede ved lovsang. Hvis du ønsker å ha et rent rulleblad i himmelens bøkers beretning, klag aldri og skjenn aldri. La din daglige bønn være: ”Herre hjelp meg å gjøre mitt beste. Lær meg hvordan jeg kan gjøre et bedre arbeid. Gi meg energi og fyll meg med oppmuntrende glede. Hjelp meg å føye min Frelsers kjærlige tjeneste til i min tjeneste.” – Brev 1. - 31. desember 1903. – Til ”Mine Kjære Brødre og Søstere.”