Denne dag med Gud. kapitel 38. Fra side 46.     Fra side 46 i den engelske utgave.tilbake

Det Himmelske Speil. - 7. februar.

”Og med utildekket ansikt ser vi alle Herrens herlighet som i et speil og vi blir forvandlet til det samme bilde, fra herlighet til herlighet. Dette skjer ved Herrens Ånd. 2. Kor. 3, 18.

Min kjære bror, hva har du sett? Ved å betrakte menns og kvinners ufullkommenheter, er du gradvis blitt forandret til det samme bilde. Ta en fast beslutning: se på Jesus. Når du ser på Hans fullkommenhet, kan du bli forandret til Hans bilde. Da vil Hans Ånd ta ditt sinn og din karakter i besittelse. Ved din medfølelse og gudfryktighet, ved dine ord og handlinger, ved din åndelige aktivitet for sannhet og rettferdighet, vil du representere Kristus.

Når en mann vender seg bort fra menneskelige ufullkommenheter og ser på Jesus, skjer det en guddommelig transformasjon i hans karakter. Han fester sitt øye på Kristus som i et speil, som reflekterer Herrens herlighet, og ved å betrakte det blir han ”forvandlet til det samme bilde, fra herlighet til herlighet. Dette skjer ved Herrens Ånd.” (2. Kor. 3, 18). ”Hvis en mann ikke har Kristi Ånd, er han ikke Hans. (Rom. 8, 9)

Vend dine øyne bort fra andres ufullkommenheter, og fest dem stadig og støtt på Kristus. Studer Hans Liv og Hans Karakter med et angerfullt hjerte. Du trenger ikke bare å bli mer opplyst, men forfrisket ved å se den meny, som er satt frem til deg. Du kan spise og drikke Guds Sønns kjøtt og blod, som er Hans Ord. Ved å smake det gode Livets Ord, ved å spise av Livets brød, vil du se kraften fra den verden, som skal komme, og du vil bli skapt på ny i Kristus Jesus. Hvis du mottar Hans gaver, vil du bli fornyet til hellighet, og Hans nåde vil frembringe frukt i deg til ære for Gud.

Den Hellige Ånd avslører Kristus for sinnet, og troen griper tak i Ham. Hvis du aksepterer Jesus som din personlige Frelser, vil du av erfaring kjenne til verdien av det store offer, som ble gjort til din fordel på Golgatas kors. Kristi Ånd, som arbeider med ditt hjerte, omskaper det til Hans bilde; for Kristus er modellen, som Den Hellige Ånd former oss etter. Ved hjelp av Guds Ords tjeneste, ved Hans forsyns styrelser og ved å omforme vårt indre, stempler Gud Kristi likhet på sjelen.

Å eie, besitte Kristus er din første oppgave. (ordrett oversatt), og å åpenbare Ham som en, der er i stand til å frelse til det ytterste alle, som kommer til Ham, er din neste oppgave. - Manuskript 10, 7. februar 1897, ”Å Representere Kristus”

neste kapitel