Denne dag med Gud. kapitel 39. Fra side 47.     Fra side 47 i den engelske utgave.tilbake

Få Styrke Gjennom Kamp. - 8. Februar.

”Herren min Gud kommer Meg til hjelp, derfor skammer Jeg Meg ikke. Derfor gjør jeg ansiktet hardt som flint, Jeg vet, at Jeg ikke skal bli til skamme.” Es. 50, 7.

Du er kjøpt med en uendelig pris og du tilhører ikke deg selv. Sjel, legeme og ånd tilhører Jesus Krist og du burde i al ydmykhet, dog med fasthet og besluttsomhet si: ”Jeg tilhører Herren. Jeg vil tjene Ham av hele mitt hjerte, sinn, makt og styrke.”

Bli ikke mismodig på grunn av den motgang, du møter. Det kan akkurat nå se ut som om det er mer behagelig å flyte med strømmen, for fallet fra rettferdighet og hellighet til mørke og overtredelse er lett, mens den som søker å vinne de evige strender må kjempe. Han må tåle forakt og hån, tåle å bli nedvurdert som stygg og må kjempe mot vinn og bølger. En tro og en religion, som ikke har en aggressiv ånd eller er heroisk i aksjon, men er korrumpert av verdslige strømninger, er den eneste religion, som er beundret og respektert og anset verdifull av verden.

Fra dem, som forakter Guds sannhet, kommer et kompliment til kristen integritet. Hvis du tilhørte verden, ville du kunne glede deg over dens smil, dens smiger, dens bifall. Hvis Kristus bor i deg, håpet om herlighet, vil din åndelighet irettesette verdens stolthet og luksus.

Opposisjonen du møter, kan vise seg å være en fordel for deg i mange henseender. Den vil utvikle en rekke kristne dyder, som sjeldent springer ut fra stien med fremgang og solskinn. Tro, tålmodighet, overbærenhet, himmelsinnethet, tiltagende tillit til Forsynet er fruktene, som blomstrer og modnes midt blant skyer og mørke, storm og uvejr. Skogtreet, som står alene, utsatt for de kraftige vinder, stormen og uvejret, vil ikke bli revet opp med roten av stormen, men vil strekke sine røtter dypt og spre sine grener til alle sider, idet den blir skjønnere og sterkere som følge av motstand mot storm og uvejr. Dette kan bli din erfaring. Kanskje du mister sympati og menneskelig støtte og du føler, at ditt eneste håp er å løfte opp dine hender i inntrengende bønn til Gud og feste din hjelpeløse sjel til din Frelser. - Den hjelp som himmelen sender, vil være akkurat det, du trenger.

Hvis du frykter Gud, trenger du ikke å frykte noe. Hvis du behager Ham, er du sikret alt, hva din sjel kan ønske seg. - Brev 4a, 8. februar, 1880, til søster Brigs.

neste kapitel