Denne dag med Gud. kapitel 4. Fra side 12.     Fra side 12 i den engelske utgave.tilbake

Å dyrke jorden. - 4. januar

”For som jorden lar sine spirer skyte fram, og som en have lar sine vekster spire, således skal Herren Israels Gud, la rettferdighet og lovsang fremspire for alle folkenes åsyn.” Es. 61, 11.

De levende Guds Orakler: ”Det står skrevet”, er blader fra livets tre, som menneskelige vesener må spise for å få åndelig liv. Idet vi spiser Ordene fra Vår Herre Kristus, blir de til evig liv for oss, ”De Ord Jeg taler til dere” sa Jesus ”er ånd og er liv.” Joh. 6, 63. Den helende, livgivende strøm fra Kristus leger sårene som synden har skapt.”

”Hvilken venn vi har i Jesus som bærer alle våre synder og all vår fortvilelses smerte, Hvilken forrett å få bære alt til Gud i bønn.

Hvilken kurs andre enn velger å ta, så skal vi som individer arbeide ut vår egen frelse med frykt og beven. Hvorfor? Fordi det er Gud, som virker i oss å ville og virke til Hans velbehag. Fil. 2, 13. Ja, til herlighet for Sitt Eget Navn, arbeider Han i menneskenes sinn og hjerter, som har stor verdi i Hans øyne, hvis de blott ville tillate Ham å arbeide der.

Da menneskene falt, begynte Gud å bekjempe Satans planer. Herren arbeider i menneskene. ”For vi er Guds medarbeidere, dere er Guds åkerland, Guds bygning.” 1.Kor. 3, 9. I begynnelsen ga Gud mennesket oppdraget å kultivere jorden. Denne oppgave ble mye vanskeligere på grunn av overtredelsen av Guds lov. Ved å overtrede motarbeidet menneskene sin egen nåværende tilværelse og sitt evige beste. Jorden ble forbannet. På grunn av ulydighet ga mennesket Satan anledning til å så ond sæd i det menneskelige hjerte. Jorden som til å begynne med kun produserte godt, begynte å produsere ugress, og ugressets vekst ble til en vedvarende kamp.

Å dyrke jorden er en skole, som kan gi menneskene åndelige lærdommer. Når mennesker dyrker jorden, kan de som i et speil se gjenspeilet av Guds arbeid på den menneskelige sjel. Guds arbeid medfører fullkommenhet. Hvis arbeidet er gjort i forbindelse med Gud, vil det menneskelige redskap, gjennom Kristus, dag for dag vinne seir og ære i kampen. Gjennom den nåde, som er gitt, vil han vinne seir, og vil bli plassert i en fordelaktig stilling. (på en utkikspost). - Brev 5, 4. jan. 1900, til bror Colcord.-

neste kapitel