Denne dag med Gud. kapitel 40. Fra side 48.     Fra side 48 i den engelske utgave.tilbake

Det Nye Livet. - 9. februar.

”Han fortalte dem enda en lignelse: ”Himmelriket kan liknes med en surdeig, som en kvinne la inn i tre mål mel, så det hele til slutt var gjennomsyret.” Matt. 13, 33.

Når en surdeig blandes med mel, gjennomsyrer den alt, til det skjer en fullstendig forvandling. Således er det også med Den Hellig Ånds virke i det menneskelige hjerte. Sannheten, som er mottatt og trodd, introduserer nye regler, nye prinsipper for alle handlinger i livet. En ny karakter-standard er satt opp: Kristi liv. De, som således mottar sannheten gjør seg avhengig av Kristus, og de mottar mer og stadig mer styrke, og mer og stadig mer lys. Hver dag renser de sine hjerter for forfengelighet, tom stolthet, selviskhet og selvrettferdighet.

Etterhånden som de mottar Kristi ånd, skinner det lys fra dem i klare, tydelige stråler. De har en høytidelig forståelse av evige realiteter. Det skjer en fornyelse av hele deres sinn og deres hjerte. Som surdeigen, som ble blandet ned i melet fikk alt sammen til å heve, således vil sannheten, som kommer inn i hjertet, trenge seg igjennom til sjel, legeme og ånd.

Forvandling av hjertet betyr en fullstendig forandring av hele mennesket. ”Jesus svarte: ”Sannelig, sannelig sier Jeg sier deg: Ingen kan se Guds rike, hvis han ikke blir født på ny.” (Joh. 3, 3.) Denne forandring av hjertet er ikke synlig; for det er noe, som skjer innvendig, og dog, det er synlig, for det vises utvendig, det som skjer innvendig.

Har sannhetens surdeig arbeidet i ditt hjerte? Har den inntatt hele hjertet, alle følelser med sin helliggjørende makt.

Vår første oppgave er å jobbe med våre egne hjerter. Reformens sanne prinsipper skal praktiseres. Hjertet må være omvendt og helliggjort, hvis ikke har vi ingen forbindelse med Kristus. Mens våre hjerter er delte, kan vi aldri, aldri være egnet til brukbarhet i dette eller det fremtidige liv. Som intelligente vesener trenger vi å sette oss ned og overveie, om vi virkelig søker Guds rike og Hans rettferdighet først. Det beste, vi kan gjøre, er å tenke nøkternt og oppriktig, om vi ønsker å bruke de nødvendige krefter for å oppnå det kristne håp og sikre oss den kristnes himmel. Dersom vi ved Kristi nåde beslutter å gjøre dette, blir det neste spørsmål: Hva skal jeg skjære bort i mitt liv for ikke å snuble? - Manuskript 14, 9. februar 1898, ”Som En Surdeig.”

neste kapitel