Denne dag med Gud. kapitel 41. Fra side 49.     Fra side 49 i den engelske utgave.tilbake

Løftet om Hans Nærvær. - 10. februar.

”Forkynn Ordet, stå klar i tide og utide, overbevis, tal strengt, tal trøst! Gi ikke opp når du lærer dem!” 2. Tim. 4, 2.

Enhver som forsøker seg på reformarbeid vil møte besluttsom opposisjon. Dette arbeid krever selvfornektelse.

Vi skal ikke stille oss selv spørsmål, om vi blir verdsatt eller ikke. Med dette har vi intet å gjøre. Se på den måte Kristus jobbet. Den som forsøker seg på noen form for reformarbeid, den som forsøker å lede synderen til et selvfornektende og helliggjort liv vil hver time trenge den forsikring, som Kristus ga etter Sin oppstandelse: ”Se, Jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.” Matt. 28, 20.

Ta Ordet. Lev Ordet. Forkynn Ordet, som du har gjort i fortiden. Den Herre Jesus har gitt deg løftet om Hans nærvær. Ta det; sett pris på det. Det er ikke din eller min oppgave å måle verdsettelsen vist for den selvfornektelse og den selvforsakelse, som er gjort.

Reformarbeidet vil trenge all den tro, alle de tårer og bønner, som menneskelig forstand kan klare å bære og tåle. Vårt oppdrag er, løft korset, bær det etter Jesus, streb alltid for å få den samme ånd, som fikk Jesus til å lengte etter Sin forventede lidelsesdåp på korset.

I Getsemane hage ble lidelsens beger plassert i Frelserens hånd, og tanken kom til Ham: Skulle Han drikke den eller skulle Han overlate verden til å forgå i synd? Hans lidelse var for stor for menneskelig forståelse. Et menneske har ikke hjernekapasitet til å fatte Jesu lidelser. Da sjeleangsten, dødskvalen kom over Ham, ”falt Hans svette som blodsdråper til jorden” – (”Og Han kom i dødsangst og bad enda mer inderlig, så svetten falt som bloddråper til jorden.”) (Lukas 22, 44). Det mystiske beger skjelvet i Hans hånd. I denne forferdelige krisetime, da alt stod på spill, kom den mektige engel, som står i Guds nærhet, og stilte seg ved Kristi side, ikke for å ta begeret ut av Hans hånd, men for å oppmuntre og styrke Ham til å drikke det med forsikring om Faderes kjærlighet.

Kristus drakk av begeret, og det er årsaken til, at syndere kan komme til Gud og finne tilgivelse og nåde. Men de som har del i Kristi herlighet må også ha del i Hans lidelse.

Vil vi ta opp korset og med vår intelligens forstå, hva det betyr å følge Kristus, idet vi praktiserer selvfornektelse ved hvert trin? - Brev 66. 10. februar 1906. Til Elder and Mrs. S. N. Haskell.

neste kapitel