Denne dag med Gud. kapitel 43. Fra side 51.     Fra side 51 i den engelske utgave.tilbake

Ambassadører. - 12. februar.

”Så er vi da utsendinger for Kristus, og det er som Gud selv formaner gjennom oss: Vi ber dere på Kristi vegne, la dere forsone med Gud.” 2. Kor. 5, 20.

I planen om å gjenskape mennesket i Guds bilde, ble det bestemt at Den Hellige Ånd skulle endre menneskers sinn, virke som Kristi nærvær og som en formende kraft på den menneskelige karakter. Når mennesker mottar sannheten blir de mottakere av Kristi nåde og overgir sine helligede menneskelige evner til arbeidet, som Kristus engasjerte Seg i, mennesker blir Guds medarbeidere. Det er for å gjøre dem til Guds utsendinger, at Gud åpner deres forståelse for guddommelig sannhet. Men jeg vil spørre menigheten, har dere levd opp til dette kall? - Har dere fullført Guds plan med å spre lyset med guddommelig sannhet ved å strø de dyrebare juveler med sannhet overalt omkring. (også utenlands)

Hva tror du, Guds engler tenker, når de ser på Kristi menighet, og ser hvor sene de, som bekjenner seg til å være Kristi etterfølgere, er til å meddele sannhetslyset til verden, som ligger i moralsk mørke? De himmelske hjelpere vet, at korset er det store sentrum for tiltrekning. De vet, at det er gjennom korset, at det falne menneske kan motta forsoningen og bli brakt til enhet med Gud.

De himmelske råd ser på deg, som påstår å ha mottatt Kristus som din personlige Frelser, for å se, om du gjør Guds frelse kjent for dem, som sitter i mørke. De ser etter, om du gjør kjent betydningen av utgytelsen av Den Hellige Ånd; hvordan menneskers sinn, korrumpert og besmittet av synd ved hjelp av Denne Guddommelige Hjelpers makt, kan bli frigjort fra Satans fortryllende løgner og falske framstillinger og vende seg til Kristus som deres eneste håp, deres personlige frelser.

”Kristus sier: ”Dere har ikke utvalgt Meg, men Jeg har utvalgt dere og har satt dere til å gå ut og bære frukt, frukt, som varer.” (Joh. 15, 16) Som Kristi ambassadør, vil jeg alvorlig og inntrengende anmode alle, som leser disse linjer vokte seg mens det ennå er dag. ”Hvis dere hører Hans stemme, da forherd ikke deres hjerter.” (Hebr. 3, 15; 4, 7.) Uten å tøve et sekund kan vi spørre: Hva betyr jeg for Kristus? Og hva betyr Kristus for meg? Hva er min oppgave? Hva slags frukt bærer jeg? - The Review and Herald, 12. februar 1895.

neste kapitel