Denne dag med Gud. kapitel 44. Fra side 52.     Fra side 52 i den engelske utgave.tilbake

Hjertets Tjeneste. - 13. februar.

”Han svarte: ”Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din kraft og av all din forstand, og din neste som deg selv.” Lukas 10, 27.

Hjertet er hele menneskets festning, og inntil hjertet er fullt ut på Herrens side, vil fienden finne ubevoktede innganger han kan bruke til å ta festningen i besittelse. ”Mine kjære, dere har jo alltid vært lydige mens jeg var hos dere. Så vær det enda mer nå når jeg er borte, og arbeid på deres frelse med frykt og beven! For det er Gud som virker i dere både å ville og å gjøre etter Hans gode vilje.” Fil. 2, 12. 13) Hvis du ønsker å ha lys, må du på intelligent vis beskytte det og konstant utøve tro, uten å være kontrollert av følelser. Det er tydelig, at sannhet er blitt plantet i hjertet av Den Hellige Ånd, når den er elsket, ernært og betraktet som en hellig gave. Kjærlighet vil deretter springe opp i hjertet som en brønn med levende vann, der flyter ut og bringer evig liv. Når denne kjærlighet finnes i hjertet, vil misjonsarbeideren ikke bli trett i Kristi tjeneste.

La ikke en eneste lysstråle fra himmelen fremkalle spørsmål og tvil. Med stor kraft har Herren åpenbart Sin nåde for deg, Sin barmhjertighet og sin kjærlighet; den som anser Guds gjerning for utidig spenning og kaller den for fanatisme, står visselig på farlig grunn. Hvis slike ikke forandrer sine oppfatninger, vil deres samvittighet bli mer og mer ufølsom, og de vil sette mindre og mindre pris på Guds Hellige Ånd. Det vil bli mer og mer vanskelig for dem å forstå Guds budskap. Hvorfor? - For de holder på å synde mot Den Hellige Ånd; og som et resultat av deres motstand, anbringer de seg selv der, hvor de ikke kan gjenkjenne Guds Ånd, men setter sig til motverge mot enhver budbringer, som Gud kunne ha brukt for å frelse dem fra undergang. ”Hvilket tegn viser Du oss?” (Joh. 2, 18) sa jødene til Kristus, mens Hans liv og karakter, Hans undervisning og mirakler på samme tid var vedvarende tegn på Hans Hellige Misjon og guddommelighet.

Når Herren påvirker menneskers hjerter for å dra dem til Kristus, virker det som om en tvingende makt kommer over dem, og de tror, og overgir seg selv til Guds Ånds innflytelse. Men hvis de ikke tar vare på den dyrebare seir, Gud har gitt; hvis de tillater gammel praksis og gamle vaner å leve opp igjen og gir etter for fornøyelse og verdslig luksus; hvis de forsømmer bønn og slutter med å yte motstand mot det onde, er Satans fristelser akseptert, og de blir ledet til å tvile på sannheten av sin tidligere erfaring. - The Review and Herald, 13. februar, 1894.

neste kapitel