Denne dag med Gud. kapitel 45. Fra side 53.     Fra side 53 i den engelske utgave.tilbake

Guds Medarbeider. - 14. februar.

”For vi er Guds medarbeidere, og dere er Guds åkerland, Guds bygning.” 1. Kor. 3, 9. (”Guds åkerland” kan oversettes: ”Guds bestyrelse eller administrasjon”)

Oppmunter deres hjerter som Kristus har gitt Sitt liv for. La dem forstå, at de ikke er avhengig av sine omgivelser i sin kristne erfaring. Det vil koste deg anstrengelse å få dem til å skjønne, at de har ansvar for å bli medarbeidere med Gud. Men legg merke til at Kristus i årene med jordisk tjeneste arbeidet hardt hele dagen lang, ofte uten suksess. Gi det presserende budskap til hver enkelt sjel, at det er forbundet med evig tap, som alle må lide, hvis de nekter å gi hjerte og sinn uten forbehold til Kristus. Hver dag Kristus er nektet adgang til sjelen, er en tapt dag. Så vis dem, du arbeider for, hvor meget, som kan vinnes ved å overgi seg til Gud.

Bønn gir Guds arbeider åndelig styrke til å holde ut i kampen. Bønn er kilden til din største styrke. Gud er fremstilt som en, der bøyer Seg ned fra Sitt sted i himmelen og med levende interesse følger dem, som arbeider for Ham og Han venter på å få tildele Sin nåde til dem, som ber inntrengende ved Hans trone.

Glem aldri, at dere arbeider sammen med Gud, og at det er deres privilegium alltid å være under beskyttelse av Hans nåde. Kristus iakttar enhver reformatorisk bevegelse, som holder frem på jorden. Han kaller på enhver, som har nevnt Hans navn til å bli omvendt daglig, så han kan arbeide med forstand i Guds tjeneste under ledelse av Den Hellige Ånd.

Det er Guds hensikt, at Hans folk skal være et helliggjort, renset, hellig folk, som sprer lys til alle omkring seg. Men kun, når de holder standarden (fanen) høyt løftet, kun når de avslører, at den sannhet, som de bekjenner seg til å tro på, er i stand til å gi dem kraft til å leve rettferdig og støtte deres åndelige liv; kun når de gjør sannhetens prinsipper til en del av deres daglige liv, kan de bli til pris og ære for Gud på jorden. Det er enhver kristens privilegium å motta nåde, så han kan stå fast på rettferdighetens prinsipper i tjenesten for Gud. - Brev 8, - 14. februar, 1912, til S. N. Haskell

neste kapitel