Denne dag med Gud. kapitel 48. Fra side 56.     Fra side 56 i den engelske utgave.tilbake

Ta Tid Til å Bli Hellig - 17. februar.

”Og alt som før er skrevet, er skrevet for at vi skal lære av det: Vi skal ha håp gjennom det tålmod og den trøst, som Skriftene gir.” (Rom. 15, 4)

Vi sier til enhver: studer din Bibel, som du aldri har studert den før. La påstand om sannhet komme fra menneskelige lepper under diktat av Den Hellige Ånd. Jeg henstiller inntrengende til alle om å våke og be for ikke å komme i fristelse.

Arbeidet, som gjøres på verdensbasis betyr meget for oss alle. Det er nu, som det var, da budskapet ble forkynt på Noas` tid: invitasjonen gikk til alle, som ønsket å gå inn i arken. Vi kan ikke vite, hvor snart det siste advarselsbudskap vil bli gitt, og våre skjebner vil være avgjort for evigheten. Men Herren er barmhjertig, og han gir oss invitasjonen: ”Kom; for nå er alt ferdig.” (Luk. 14, 17)

Det var håp for alle menneskene på Noas tid, de kunne ha gått inn i arken, før døren ble stengt. Etter at den var lukket, ble de, som gikk inn, testet meget grundig, for de befant seg i arken en hel uke, før regnet kom. Å hvor forferdelig hånen, spotten og trassen mot Gud vokste blant dem, som nektet å gå inn! Men etter at uken var gått, begynte regnet å falle så smått. Dette var noe helt nytt. Regnet fortsatte til hvert et levende vesen var borte fra Jordens overflate. Kun en familie – den familie, som gikk inn i arken, ble reddet.

Vi trenger nå å forberede oss til de avsluttende scener av denne jords historie. La alle flittig granske sine egne hjerter og omvende seg, for at deres synder må bli tilgitt. Verden blir mer og mer besluttsom i sin opposisjon mot Gud og mot Hans sannhet. Alle, som ønsker å gjøre Guds vilje, vil ha held med å skaffe seg kunnskap, og deres erfaring vil bli verdifull. Vi må nå være forberedt på å utføre et kjempestort arbeid på kort tid. Vi må ha en individuell erfaring, og, hvis vi vil komme til Herren i ydmykhet, vil Han la Seg finne av oss, og Han vil arbeide sammen med oss, og Hans frelse vil bli åpenbart.

Dag og natt har jeg sendt mine bønner opp til Herren. Jeg har vært nedtrykt, når jeg har tenkt på deres situasjon, som har hatt så stort lys, og likevel har fortsatt støtt skritt for skritt med å forkaste lyset. Jeg lengter etter å se vantroen bli knekket. Jeg lengter etter å se Satan slagen og utstøtt… Jeg fortsetter ved hjelp av troens gave. - Brev 84, 17. februar 1906, til Elder and Mrs. E. W. Farnsworth, som arbeider i Battle Creek, Michigan.

neste kapitel