Denne dag med Gud. kapitel 51. Fra side 54.     Fra side 54 i den engelske utgave.tilbake

Den Fornuftige Gudsdyrkelse. – 15. Februar.

”For hvor misunnelse og selvhevdelse rår, der er det uorden og alt som er ondt. Men visdommen ovenfra er først og fremst ren, dernest fredsæl, forsonlig og føyelig, rik på barmhjertighet og gode frukter, upartisk og uten hykleri. Jakob 3, 16. 17.

Det er en ting, jeg er helt sikker på. Det er ikke Guds barns plikt å leve i et dårlig åndelig klima, som resulterer i konstant dårlig helse. Mange av våre brødre har gjort dette og har mistet livet på grunn av det. På steder, hvor atmosfæren er fylt med friksjoner, hvor arbeidet er uhyre vanskelig på grunn av, at noen konstant motarbeider alt, som gjøres, og skaper intriger for å få overtaket. Da må den arbeider, som utsettes for dette få flytte til et annet sted, hvor atmosfæren er mer åndelig sund, og hvor han kan ha mer håp om suksess.

Vi må huske på, at på alle de steder, vi arbeider på Herrens side, motarbeider vi Sataniske krefters anstrengelser. Du har møtt prøver; og du vil møte prøver av større eller mindre format, hvor du enn ferdes. Satan vil legge merke til enhver karaktersvakhet og vil strebe etter overtaket; men vi har ikke råd til å miste vår sjanse til å vinne seir for Herren. Vi møter stadig fiender, og hvis vi ikke er på vakt, vil vi miste dyrebare muligheter for å vinne seire.

Vanskelighetene, som møter oss i denne tid tar forskjellig form, men Kristus har gått foran oss, og vi trenger ikke å føle oss usikre. Han har invitert oss: ”Kom til Meg, alle dere, som strever og bærer tunge byrder, så vil Jeg gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lær av Meg, for Jeg er tålsom og ydmyk av hjertet, og dere skal finne hvile for deres sjeler. For mitt åk er godt, og min byrde lett.” (Matt 11, 28-30) Løftet vil være: ”Når han kaller på meg, svarer Jeg; Jeg er med ham i nød og trengsel, Jeg frir ham ut og gir ham ære.” (Salme 91, 15)

Å, hvilken festning og høyt tårn er Han ikke for oss. Jeg har vært gjennom stor sorg, fordi noen av dem, som har hatt bevis for, at Gud har brukt et svakt kar til å uttrykke store og evige sannheter, har vendt seg fra de levende brønner for å hugge ut og drikke av de sprukne kilder. Min sjel føler smerte natt etter natt. Jeg kan bare sove noen få timer; for tanken på dem, som ferdes på feil vei, plager min sjel. Brev 80. 15. februar 1906, til F. M. Wilcox, leder på the Boulder, Colorado Sanatarium og senere Editor of the Review and Herald.

neste kapitel