Denne dag med Gud. kapitel 54. Fra side 57.     Fra side 57 i den engelske utgave.tilbake

Himmelen Begynner Her. - 18. februar.

”Herre, hvor stor Din godhet er, som Du har beredt for dem, som frykter Deg, og vist mot dem som søker tilflukt hos Deg, like for menneskenes øyne.” Salme 31, 20

Nu mens jeg skriver, føler jeg en dyp takknemmelighet til vår Frelser for Hans kjærlige årvåkenhet over oss alle. Idet jeg leser Guds Ord og kneler ned i bønn, er jeg så påvirket av Guds godhet og barmhjertighet, at jeg ikke kan sende min bønn opp uten å gråte. Mit hjerte brister ved tanken på min himmelske Fars godhet og kjærlighet. Jeg hungrer og tørster etter mer og stadig mer av Jesus i dette liv. Kristus ble korsfestet for meg, skal jeg da klage, hvis jeg blir korsfestet med Ham?

Jeg har aldri følt en mer ærlig lengsel etter rettferdighet enn den jeg har nu. I mine våkne timer om natten er min bønn: ”Herre, lær Ditt folk, hvordan de skal søke å frelse de tapte sauer.”

Vi kjenner ikke til det, som ligger foran oss, og vår eneste sikkerhet er å vandre med Kristus med vår hånd i Hans og våre hjerter fylt med fullkommen tillit. Har Han ikke sagt:

”La ham klynge seg til Min styrke, så han kan stifte fred med Meg; og han skal ha fred med Meg” Jesaja 27, 5 (Engelsk oversettelse) La oss holde oss nær til vår Frelser. La oss vandre ydmykt med Ham, fylt med Hans saktmodighet. La selvet være skjult med Ham i Gud.

Mitt hjerte er fylt med smerte, når det blir vist meg, hvor mange som gjør selvet til deres avgud. Kristus har betalt frelsesprisen for dem. Ham tilhører alle deres krefters tjeneste. Men deres hjerter er fylt med kjærlighet til selvet, og ønsket om å beundre seg selv. De tenker slett ikke på ordene: ”Den som vil følge etter Meg, må fornekte seg selv, ta sitt kors opp og følge Meg.” Mark. 8, 34.

Blant dem, som vil få oppleve bitter skuffelse på den avsluttende regnskapsdag, vil det være noen som i det ytre har vært religiøse og som tilsynelatende har levd som kristne. Men selvet er vevd inn i alt, de gjør. De er stolte av sin moral, sin innflytelse, sin evne til å få tildelt høyere posisjoner enn andre, og de er stolte av sin kunnskap om sannheten, for de tror, at det vil vinne Kristi gunst. ”Herre” ber de inntrengende: ”Vi har jo spist og drukket sammen med Deg, og Du har undervist på gatene våre” (Luk. 13, 26) ”Har vi ikke profetert i Ditt navn? Og drevet ut onde ånder i Ditt navn? Og gjort mange mektige gjerninger i Ditt navn?” (Matt. 7, 22) Brev 91, 18 februar 1904, til W. C White.

neste kapitel