Denne dag med Gud. kapitel 57. Fra side 60.     Fra side 60 i den engelske utgave.tilbake

Sterk i Hans Styrke. – 21. februar.

”La derfor ikke synden herske i deres dødelige legeme, så dere lyder dets lyster.” Rom. 6, 12.

Lær alltid av Jesus, la alltid troen, nåden og kunnskapen om Gud vokse. Vi gjør en stor gjerning, og Gud er vår hjelper, Herren er vårt skjold. Han vil ikke slippe eller forlate oss. Guds engler er engasjerte i dette arbeid: å forkynne advarselsbudskapet for Verden. I oss selv kan vi ikke uttrette noe som helst. Vi er så svake som vann uten Guds Ånd. Vår styrke består i å skjule oss i Jesus. La Kristus få vise sig som helt igjennom elskelig, høvdingen blant ti tusinder.

Igjen, jeg råder deg til å ta godt vare på den bolig, Gud har gitt deg. La ikke synden få herske i din dødelige kropp, og spill ikke de psykiske krefter, Gud har gitt deg, men plei din styrke, idet du fester hele din tillit til en fullkommen frelser. Han ønsker, at du skal seire og bære en juvelbesatt krone til sist.

Himmel, søte Himmel, er de helliges evige hjem. Vi skal til sist få hvile. La oss derfor bruke våre krefter uten å misbruke dem, så Gud kan la dem vokse og helliggjøre dem og løfte dem til den høyeste yteevne. Måtte Herren være deg meget nær og gi deg kraftig innflytelse til å slå ned feiltolkinger, overtro og Satans renkespill.

Vi kan be Gud om store ting og Han vil gi oss dem. Vi skal bli sterke i Hans kraft. Du vil få motstand fra prestene, når du lever opp til og lærer andre om Bibelens høye standard for religion; forakt og hån, baktalelse og falskhet vil følge deg. Dine ord, dine motiver, dine handlinger vil bli misforstått, feiltolket og fordømt. Men, hvis du fortsetter ditt arbeid uten å ta hensyn til det åndelige overgrep du er utsatt for, hvis du gjør det rette, hvis du er ydmyk, saktmodig i Ånden, lykkelig i Gud, vil du gjøre inntrykk og få innflytelse. - Du vil vinne deres sympati, som er ærlige og forstandige.

Hold frem Livets Ord, da vil opposisjonens storm løye av i sitt eget raseri og falle til ro. Protesten vil dø ut… Sannhetens harmoni vil bli observert, følt og adlydt av de ærlige og gudfryktige. Brev 16, - 21. februar 1879, til Elder J. G. Matteson, pioner prest i Danmark.

neste kapitel