Denne dag med Gud. kapitel 6. Fra side 14.     Fra side 14 i den engelske utgave.tilbake

Konflikten. - 6. januar

”Sannelig sier Jeg dere: før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste tøddel forgå av loven, før det er skjedd alt sammen.” Matt. 5, 18.

Da Jesus begynte Sin virksomhet, møtte Satan Ham og konkurrerte inntil den minste detalj på alle tenkelige felt, og brukte alle de evner og muligheter, han hadde, til det ytterste for å overvinne Ham. Meget var involvert i denne kampen. Intense interesser stod på spill. Spørsmålene, som skulle besvares var: ”Er Guds lov ufullkommen, trenger den å bli forbedret, trenger den tillegg eller trenger den å bli avskaffet eller opphevet? Eller er den uforanderlig? Er Guds regjeringsform stabil? Eller trenger den å forandres? Disse spørsmål skulle besvares ikke bare av de som bor i Guds stad, men de skulle besvares foran alle innbyggerne i hele det himmelske univers...

Fra krybben til graven fulgte Satan Guds Sønn. Fristelsene slo ned over Jesus som en storm. Men jo hetere kampen ble, jo mer kjent ble Jesus med de fristelser, som møter menneskene, og desto bedre ble Han utrustet til å kunne komme de fristede til unnsetning.

Alvoret av den prøve, som Kristus måtte gjennomgå, svarte til verdien av det, som skulle vinnes eller tapes ved Hans suksess eller tap. Ikke blott var denne ene verdens interesser inkludert. Denne verden var slagmarken, men alle verdener, som Gud har skapt ble påvirket av resultatet av konflikten. Satan prøvde å få det til å se ut som om han arbeidet for å frigjøre Universet. Selv da Jesus hang på korset, besluttede fienden å gjøre sine argumenter så variable, så forførende, så lumske, at alle ville bli overbeviste om at Guds lov var tyrannisk. Han selv la enhver plan, uttenkte enhver intrige, opphisset hvert enkelt individ til å plage Kristus. Han selv tilskyndet til de falske beskyldninger mot Den, som bare hadde gjort godt. Han, i egen person, inspirerte de grusomme handlinger, som utvidet Guds Sønns lidelse – Den rene, den hellige og uskyldige led for å frelse oss.

Ved disse handlinger, har Satan smidd (funnet opp) den kjede, han selv skal bindes med. Det himmelske univers vil bli vitne til Guds rettferdighet, når Gud straffer ham. Himmelen selv så, hva Himmelen ville bli, hvis Satan ville være i den.

Ikke bare for noen få dødelige skapninger i denne verden, men for alle innbyggerne i det himmelske univers, er Guds lovs uforanderlighet endelig slått fast. Med en røst hyllet de Gud for Hans rettferdighet, barmhjertighet, uselviskhet og presise, rettferdige dommer. - Manuskript 1, 6. Januar 1902, ”Gods Justice”

neste kapitel