Denne dag med Gud. kapitel 60. Fra side 63.     Fra side 63 i den engelske utgave.tilbake

Hvordan Kvitte Seg med Skyld. – 24. februar

”Den ugudelige forlate sin vei og den urettferdige sine tanker og omvende seg til Herren, så skal Han forbarme Seg over ham, og til vår Gud, for Han skal mangfoldig forlate.” Es. 55, 7.

Min kjære søster, jeg har bevis for, at Gud elsker deg. Og at vår dyrebare Frelser, som ga Sitt liv for deg, for at du skulle bli frelst, ikke vil kaste deg fra Seg, fordi du er fristet, og fordi du i din svakhet kan ha blitt overvunnet.

Engst deg ikke ut av vår kjære Jesu armer, men hvil tillitsfullt i tro. Han elsker deg, Han tar vare på deg, Han velsigner deg, og Han vil skjenke deg Sin fred og Sin nåde. Han sier til deg: ”Dine synder er deg forlatt,” (Lukas 5, 23) Jeg forteller deg, Jesus elsker oss, selv om vi feiler, blir bedratt og faller i synd. Han vil tilgi oss, Han vil forlate oss, og det overordentlig rikelig. Oppsummer og ta inn i din sjel Guds søte løfter!

Se bort fra din egen ynkelighet, se på Kristi fullkommenhet. Vi kan ikke fabrikkere en rettferdighet til oss selv. Kristus har i sine hender rettferdighetens rene klær, og Han vil selv kle oss i dem. Han vil tale søte ord om tilgivelse og løfter. Og Han viser den tørstige sjel kilder med levende vann, ved hvilke, vi kan bli forfrisket. Han byder oss å komme til Ham med alle våre byrder, alle våre fortvilelser, og Han lover, at vi skal finne hvile. Vi må derfor tro Ham, når Han taler om tilgivelse, og vi må vise vår tro ved å hvile i Hans kjærlighet.

Skyldfølelsen skal legges ned ved foten av Golgatas kors. Syndfølelsen har forgiftet livets kilder og sann lykke. Nu sier Jesus: ”Legg alt i hop på Meg; Jeg vil ta din synd, Jeg vil gi deg fred. Ødelegg ikke lenger din selvrespekt, for Jeg har kjøpt deg for prisen av Mitt eget blod. Du er Min, din svekkede vilje vil Jeg styrke; din sorg over synden vil Jeg fjerne.” Vend da ditt takknemmelige hjerte, som skjelver av uvisshet og ta tak i håpet, som er satt foran deg. Gud aksepterer ditt brutte, angerfulle, knuste hjerte. Han tilbyr deg fri tilgivelse. Han tilbyr å adoptere deg inn i Sin familie med Sin nåde for å avhjelpe din svakhet, og den kjære Jesus vil lede deg skritt for skritt, hvis du blott vil legge din hånd i Hans og la Ham veilede deg.

Søk etter Guds dyrebare løfter. Hvis Satan kaster trusler inn i ditt sinn, snu deg fra dem og klyng deg til løftene. Brev 38. – 24. februar 1887, til ”Min Kjære Søster”

neste kapitel