Denne dag med Gud. kapitel 61. Fra side 64.     Fra side 64 i den engelske utgave.tilbake

Tro og Adlyd. – 25. februar.

”Så sier Herren: Forbannet er den mann som setter sin lit til mennesker og holder kjøtt for sin arm og hvis hjerte viker fra Herren. Han skal bli som en hjelpeløs mann på den øde mark og ikke få se, at det kommer noe godt; men han skal bo på avsvidde steder i ørkenen, i et saltland som ingen bor i. Velsignet er den mann, som stoler på Herren, og hvis tillit Herren er.” Jeremias 17, 5-7.

Lik Jødene på Kristi tid, er det mange som lytter og tror, men de er ikke villige til å gå ut på lydighetens plattform og akseptere sannheten som den er i Jesus. De er redd for å miste verdslige fordeler. Deres sinn samtykker i sannheten, men å være lydig betyr å løfte selvforsakelsens og offerets kors, slutte å stole på mennesker og regne mennesker som sine beskyttere og således snu ryggen til korset. De kunne ha sittet daglig ved Jesu føtter og lært av Ham, som er det evige liv for alle, som kjenner Ham rett, men de ville ikke.

Enhver, som er frelst, må overgi sine egne planer og sine ambisiøse beregninger om selvopphøyelse og i stedet følge der Kristus leder an. – Den frelstes forståelse må være samstemt med Kristi. Jesus skal rense, finpusse og desinfisere. Dette vil alltid skje, når en rett forståelse av Herren Jesu lære er gitt. Det er vanskelig for selvet å dø daglig, selv når den vidunderlige beretning om Guds nåde blir presentert med Hans kjærlighets rikdom, som Han bretter ut for å fylle sjelens behov.

Vi trenger sårt til en mer intim forbindelse med Herren Jesus. Vi trenger å gå inn i Hans vilje og bære frem Hans planer, idet vi sier a hele vårt hjerte: ”Herre, hva vil Du, at jeg skal gjøre?” Å hvor jeg lenges etter å se våre menigheter i en annen tilstand, forskjellig fra den, de har nå!: – der de dag for dag bringer Den Hellige Ånd sorg med sine lunkne religiøse liv, et liv som er verken kaldt eller varmt. Kristus sier: ”Jeg vet om dine gjerninger, at du verken er kald eller varm, gid du var kald eller varm! Derfor, da du er lunken og verken kald eller varm, vil Jeg utspy deg av Min munn.” (Åp. 3, 15. 16)

Å hvor æret og herliggjort foran de ireligisjøse, verdslige menn og kvinner ville ikke Kristus ha blitt, hvis Hans etterfølgere var, hva de hevder å være: - sanne kristne. Kristi kjærlighet tvinger dem til å gjøre Ham kjent foran en avguderisk verden, som viser den bemerkelsesverdige kontrasten mellom dem, som tjener Gud og de, som ikke gjør det. – Vi skal fortelle andre om Kristi kjærlighet, og for å gjøre det, bør vi av erfaring vite, hva det betyr å ha denne kjærlighet i våre egne hjerter. Alle vil finne rikelig av anledninger til å arbeide, hvis de vil gjøre god bruk av de muligheter, som kommer til dem. Brev 35, - 25. februar 1903, til søster L. M. Hall, en trofast medarbeider og i mange år forstanderinne på Battle Creek Sanatarium.

neste kapitel