Denne dag med Gud. kapitel 62. Fra side 65.     Fra side 65 i den engelske utgave.tilbake

Helliggjørelsens hemmelighet. – 26. februar.

”For Gud, som bød at lys skulle skinne frem av mørke, han er den som også har latt det skinne i våre hjerter, for at kunnskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi åsyn skulle stråle frem fra oss.” 2. Kor. 4, 6.

Kristus sender oss for å skinne som lys i verden, til å reflektere Guds lys, som ses i Jesu Kristi ansikt. Hvem blant oss lyser sådan? Er våre liv i full flamme med dette vidunderlige lys? Gud forventer, at hver og en av oss skal reflektere Hans bilde for verden. Vi er blitt ført skritt for skritt for å gjøre framskritt. Vi har vandret og jobbet i tro, og vi trenger å disiplinere oss til å tåle vanskeligheter som gode soldater for Jesus Kristus.

Vi trenger gode sterke sinn som ikke lett blir motløse, sinn, som er utdannet til å takle de vanskeligheter, vi møter, sinn, som kan kjempe mot og vinne over de harde problemer, som kommer i vår vei. ..vi må løfte sannhetens fane i bygdene og storbyene omkring oss. Vi må forstå, hva som skal gjøres og utføre det i Guds kjærlighet og frykt. Når vi har gått akkurat så langt vi er i stand til i tro, vil Herren ta over på våre vegne. Det er Gud, som har inspirert oss til å starte dette arbeidet. Vi har gått fremad skritt for skritt, bedt, trodd, arbeidet. Gud er troens opphavsmann, og når vi alle tar vår individuelle del av jobben, fullender Han det, idet Han herliggjør Sitt Eget Navn, når han fullfører det. Herren inspirerer Sine helliggjorte arbeidere til å jobbe ikke ut fra det, de ser, men ut fra det Herren ser.

Vi trenger å styrke våre sjeler med håp, tvillingsøsteren til tro. Guds arbeidere må leve i fullkommen underkastelse av Guds vilje. Det er fare for, at vi kan arbeide på tvers av Guds hensikter, for mennesker liker å gå sine egne veier. Mennesket gjør det, han selv tror er den beste måte å fullføre Guds planer på. Men vi kan ikke ha vår egen vei og vilje. Gud må arbeide i oss, ved oss og gjennom oss. Vi må være i Guds hender som leiret i pottemakerens hender, så Han kan danne oss til likhet med Sitt bilde.

Våre hjerter trenger å bli fullkommen helliget til Gud. La oss ikke søke å beholde vår egen vei og vilje. Gud har gitt oss sannheten, for at den skal helliggjøre, forfine og foredle hele vår skapning. ”For dette er Guds vilje, deres helliggjørelse;” (1. Tess. 4, 3) ”Ettersom Hans guddommelige makt har gitt oss alt som tjener til liv og gudsfrykt, ved kunnskapen om ham som kalte oss ved Sin egen herlighet og kraft.” (2. Peter 1, 3) - Manuskript 70. 26. februar 1899. ”Medarbeidere med Gud.”

neste kapitel