Denne dag med Gud. kapitel 63. Fra side 66.     Fra side 66 i den engelske utgave.tilbake

Riktig Måte å Tenke På. – 27. februar.

”Derfor, omgjord deres sinns lender, vær edrue, og sett deres håp fullt og fast til den nåde som blir dere til del i Jesu Kristi åpenbarelse! ” 1. Peter 1, 13.

Tankene må trenes. Omgjord deres sinns lender, så tankene arbeider i riktig retning, med orden og etter velformede planer; så at hvert trin er et fremskritt, at ingen anstrengelse eller tid går tapt ved å følge usikre ideer og tilfeldige planer. Vi må tenke nøye over livets hensikt og mening, og alltid ha verdige mål for øye. Hver dag må tankene trenes og holdes konsentrert i fokus som kompasset til polpunktet. Alle skal ha sine mål og sine planer, og så forme alle tanker og handlinger etter det, så at de kan fullføre det, som var planlagt. Tankene må kontrolleres. Det må være en fast vilje til å gjennomføre det, som skal gjøres.

Ingen annen enn du selv kan kontrollere dine tanker. I kampen for å nå den høyeste standard, vil suksess eller nederlag for en stor del avhenge av karakteren og måten tankene er blitt disiplinert på. Hvis tankene er godt beskyttet, ”ombundet”, som Gud forventer, de skal være hver dag, vil ordene være blant de ting, som vil hjelpe oss til større hellighet, hengivenhet. Hvis tankene er riktige, vil ordene som en følge av det også bli rette; handlingene vil bli av en sådan karakter, at de bringer glede, trøst og hvile til sjeler.

De, som ferdes uten omtanke, beveger seg uklokt. De gjør lunefulle, uberegnelige utfall, slår i både den ene og den annen retning, begynner på det ene og så det andre, men det fører ikke til noe. De ligner på vintreet, som har slyngtråder, som ikke er kultiverte, som slynger sig bortover i alle retninger og fester sig til hvilket som helst rask, som de kan nå. Før vintreet kan bli til noen som helst nytte, må disse slyngtråder fjernes fra avfallet, som de har festet seg til og kultiveres til å slynge seg omkring de ting, som vil gjøre dem yndige og velformede.

Av den elev, som stadig gransker, vil nytt lys, nye ideer, nye sannhetsspirer stadig bli funnet og grepet med stor iver. Han tenker omhyggelig og grundig; sinnets lover krever av ham, at han må tenke. Den menneskelige hjerne utvikler og utvider seg, og livskraft og presisjon forstørres ved å bli utfordret. Sinnet må arbeide ellers vil det skrumpe inn, miste sin styrke, sin kraft. Det vil hungre, hvis det ikke stadig fores med friske emner å tenke på. Hvis du ikke tvinges til å tenke dypt, vil du helt sikkert miste evnen til å tenke. - Brev 33, 27. februar 1886, til en prest, som jobber i Europa.

neste kapitel