Denne dag med Gud. kapitel 65. Fra side 68.     Fra side 68 i den engelske utgave.tilbake

I Hans Fotspor. – 29. februar.

”For vi er Hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige, at vi skulle vandre i dem.” Ef. 2, 10.

Herren aksepterer ikke deres tjeneste, som lever et ikke effektivt, ”gjør ingenting” liv. De utøver en innflytelse som leder bort fra Kristus. Selvfornektelse og edle hensikter karakteriserte Hans liv. Fra starten til slutten av Sitt jordiske liv gikk Han omkring og gjorde vel. Ingen synd dukket opp i Hans liv. Ingen selviskhet vansiret Hans ord eller handling. ”Hvem av dere kan overbevise Meg om noen synd” (Joh. 8, 46) spurte Han fariseerne, Han visste, at de ikke kunne finne noe, de kunne anklage Ham for. Og under rettsprosessen mot Ham, erklærte Pilatus empatisk: ”Jeg finner ingen skyld hos Ham.” (Johannes 18, 38)

Kristus erklærer, at vi skal leve, som Han levde. ”Den som vil følge etter Meg, Han må fornekte Seg selv og ta sitt kors opp og følge Meg. (Mark. 8, 34) - Hans fotefar leder oss fremad på ofringens vei.

Etterhånden som vi passerer gjennom livet, vil vi få mange anledninger til å tjene. Hele veien omkring oss er der åpne dører for prestetjeneste. Ved den rette bruk av talens talent kan vi gjøre meget for Mesteren. Ord er en makt til det gode, hvis de er utstyrt med Kristi følsomhet og sympati. Penger, innflytelse, takt, tid og styrke, - alt dette er gaver, som er betrodd oss for å gjøre oss til bedre hjelp for dem, som er omkring oss og til større ære for vår Skaper.

Mange føler, at det ville være et privilegium å besøke de steder Jesus levde, da Han var her på jorden. De vil så gjerne gå der, Han gikk; se på den sjø, Han så; få oppleve å være der, Han elsket å undervise; betrakte de daler og se på de høyder, som Hans øyne så ofte hvilte på; - men vi trenger ikke å reise til Palestina for å gå i Jesu fotspor. Vi kan finne Hans fotspor ved siden av sykesengen, i fattigdommens usle hytte, i de folkerike alleer i den store by og på alle steder, der det finnes hjerter, som trenger trøst.

Alle kan finne noe å gjøre. ”De fattige har dere alltid iblant dere.” (Johannes 12, 8) sa Jesus, og ingen trenger å føle, at det ikke finnes en plass, hvor han eller hun kan jobbe for Ham.

Kristi regel for livet, som alle må stå eller falle i dommen for, er: ”Hva som helst dere ønsker, at menneskene skal gjøre mot dere, det skal dere også gjøre mot dem.” (Matt. 7, 12). - The Review and Herald. 29. februar 1912.

neste kapitel