Denne dag med Gud. kapitel 67. Fra side 70.     Fra side 70 i den engelske utgave.tilbake

Provoser Kjærligheten Frem. – 2. mars.

”Jeg sa: Jeg vil vokte mine veier, så jeg ikke synder med min tunge; jeg vil legge munnkurv på min munn, så lenge den ugudelige ennå er for mine øyne.” Salme 39, 1.

Mine barn, våk i bønn, og bli mer og mer forsiktig med dine ord og dine holdninger. ”Våk og bed, for at dere ikke skal komme i fristelse.” (Matt. 26, 41) Det er dårlig politikk å gi fienden den minste fordel. Min sønn, oppfør deg som en gentleman, en mann med ridderlig opptreden, og du vil styrke din innflytelse overfor dem, du arbeider med. Tal aldri uoverveid. La din respekt for deg selv som Kristi representant forhindre deg i å uttrykke vrede. Hvis vi respekterer oss selv som mennesker, der bærer Kristi åk, vil vi mangfoldiggjøre vår innflytelse ti ganger.

Menneskenatur vil fortsette å være menneskenatur, men den kan løftes opp og bli foredlet, hvis den blir forent med guddommelig natur. Det er ved å få del i guddommelig natur, at menn og kvinner kan ”fly fra fordervelsen i verden, som kommer av lysten”. (2. Pet. 1, 4)

Sannheten må praktiseres, om den skal bli en kraft i verden. Når sannheten bor i hjertet, vil den daglige erfaring være en åpenbaring av Kristi nådes kontrollerende makt. Begrens ikke sannheten til den ytre forgård. La Den Hellige Ånd stemple den på sjelen.

Ær Gud og Hans kjøpte eiendom. Vær forsiktig med dine manerer, for du er Kristi representant. Vokt omhyggelig dine ord, og arbeid ærlig for synderes overbevisning og omvendelse. Hold ditt hjerte løftet opp til Gud i bønn. Når det tales uvennlige, usanne ord til deg, mist da ikke kontrollen over deg selv. Husk, at et ”mildt svar stiller harme”, og at den som styrer sitt sinn er større enn han, som inntar byen.

Den sanne kristne er en gentleman. Den innbilske tror, at det er hans privilegium å si mange ting, som det hadde vært bedre ikke å nevne. Færre ord og flere vennlige gjerninger ville ha gjort den kristne til en makt i det godes tjeneste. Gud erklærer: ”Ja, etter dine ord skal du kjennes rettferdig, og etter dine ord skal du dømmes skyldig.” (Matt. 12, 37). Alle våre ord og handlinger, gode og vonde, passerer i revy foran Gud. Hvor alvorlig er ikke den tanke!

Guds Ord advarer oss mot å provosere hverandre til sinne; men det finnes en slags provosering som kan forsvares. Paulus skriver: ”La oss ha omtanke for hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger.” (Hebr. 10, 24) Brev 38 – 2. mars 1903, til Edson og Emma White.

neste kapitel