Denne dag med Gud. kapitel 68. Fra side 71.     Fra side 71 i den engelske utgave.tilbake

Akseptabel Ambisjon. – 3. mars

”Han svarte: ”Jeg vil gå forbi deg i all min godhet og rope ut for deg Mitt Navn, Herren. For Jeg er nådig mot den, Jeg viser nåde, og barmhjertig mot den, Jeg forbarmer Meg over.” 2. Mos. 33, 19.

Ved denne fremstilling ønsket Herren å lære oss den lekse, at Han forventer å finne en ren karakter i Sitt folk, og hellighet i livsførsel av Sitt folk. Han ønsker, de skal åpenbare følgende egenskaper: gjensidig barmhjertighet, elskelig vennlighet og tålmodighet med hverandre. Han ønsker at Hans folk skal demonstrere, at ”Guds lov er fullkommen, vederkveger sjelen.” Salme 19, 7. (Den engelske oversettelse: ”Herrens lov er fullkommen, omvender sjelen.”) Herren er villig til å vise Seg for oss, hvis våre hjerter søker og tjener Ham. Det er for evig Hans ønske å skjenke de rikeste velsignelser til dem, som tjener Ham av et rent hjerte. Kristus vil være vår læremester, hvis vi vil åpne våre hjerter for Hans instruksjoner og lyde Hans stemme.

Det er Herrens vilje, at du skulle være en sterk innflytelse til det gode. Har du bestemt deg for å være en fast besluttet trofast kristen? Da svikt ikke og bli ikke motløs. La ditt arbeid få en oppløftende innflytelse, så du kan være en medarbeider for Gud. Herren vil, at vi alle skal herliggjøre Hans navn.

Siste natt hvilte en tung byrde på meg angående det store arbeid, som skal gjøres. Det er et arbeid, som krever, at alle de evner, talenter og muligheter, som mennesker har til rådighet blir satt i arbeid. Vil du ikke bruke dine gaver på en måte som vil gjøre deg fullkommen til et med Jesus Kristus? Som foreldre og lærere må vi samarbeide med den guddommelige lærer. Vi må arbeide for å reparere sansen for moralsk forpliktelse, som har gått tapt hos både menn og kvinner. La alle foreldre samarbeide i overensstemmelse med den himmelske plan og således bli medarbeidere for Gud.

Alle våre forskjelllige evner tilhører Gud. Han har kjøpt oss med Sin Enbårne Sønn som gave, og de som har sans for deres forpliktelse overfor Gud vil arbeide i samsvar med den guddommelige hensikt. De som bærer ansvar i dette arbeid å gi den tredje engels budskap til verden, må være fast besluttet på å fremme Guds verk. Hjerte, sjel og stemme skal helliges til Ham, så de kan nå det høyeste mål av fortrinlighet – likhet med Guds karakter. Enhver evne, som Gud har gitt oss, skal brukes til å løfte opp våre medmennesker. Hvis vi vil gjøre vårt beste, arbeide med en uselvisk ånd, vil Herren akseptere vår tjeneste. – brev 50, - 3. mars 1909, til en lege i privat praksis.

neste kapitel