Denne dag med Gud. kapitel 69. Fra side 72.     Fra side 72 i den engelske utgave.tilbake

Ethvert Skritt På Veien. – 4.mars.

”For av nåde er dere frelst ved tro; og det er ikke av dere selv, det er Guds gave. (Ef. 2, 8)

Vi kan ikke engang skape tro i oss selv. ”Det er en gave fra Gud. (Ef. 2, 8). Hele vår frelse kommer gjennom gaven fra Vår Herre og Frelser Jesus Kristus. Hvor er jeg glad for at det kommer fra en sådan kilde, som ingen kan tvile på. Og Han er ”opphavsmannen”--, stopper det der? Stopper det der? – ”troens opphavsmann og fullender” (Hebr. 12, 2) Takk Gud. Han er hos oss ved hvert et skritt hele veien igjennom, hvis vi er villige til å bli frelst på Kristi anviste måte, ved lydighet mot Hans krav. ”For ved nåde er dere frelst ved tro; og det er ikke av dere selv, det er Guds gave.” (Ef. 2, 8) ”Arbeid, på deres egen frelse med frykt og beven.” (Fil. 2, 12) Hva betyr dette? Er det her en motsigelse? - La oss se, hva det siste betyr? ”Arbeid ut deres egen frelse med frykt og beven. For det er Gud, som arbeider i dere både å ville og virke til Hans velbehag.” (vers 12 og 13) Pris Gud. Hvem kan da være mismodig? Hvem vil svime av? Det er ikke gitt oss svake, skrøpelige dødelige å arbeide ut vår egen frelse på vår egen måte. Det er Kristus, som arbeider i oss. Og dette er den fordel, som enhver sønn og datter av Adam har. Men vi må arbeide, vi må ikke gå ledige. Vi er satt her i denne verden for å arbeide. Vi er ikke her for å sitte med ledige hender. - Manuskript 18. – 4. mars 1894. ”Laborer Together With God.”

Kristus underviste i sannheten, for Han var sannheten. Hans egen tanke, Hans karakter, Hans livserfaring var innbefattet i Hans lære. Sådan er det også med Hans tjenere: De som ønsker å undervise Ordet, må gjøre det til sitt eget, Ordet må være flettet inn i deres egen personlige erfaring. De behøver å vite, hva det vil si å ha Kristus gjort til visdom, rettferdighet, helligelse og frelse for dem. Når de forkynner Guds Ord for andre, må de ikke si: ”jeg antar at”, eller et ”kanskje det er så.” De skal erklære med apostelen Peter: ”For ikke var det kløktig uttenkte eventyr, vi fulgte, da vi kunngjorde dere Vår Herre Jesu Kristi makt og gjenkomst, men vi hadde vært øyenvitner til Hans storhet.” 2. Pet. 1, 16.

Etterhånden som en arbeider gir seg betingelsesløst til Herrens tjeneste, får han en erfaring, som gjør ham i stand til å jobbe mer og mer suksessrikt for Mesteren. – Brev 86. 4. mars 1907. til ”våre menigheter i store byer.”

neste kapitel