Denne dag med Gud. kapitel 7. Fra side 15.     Fra side 15 i den engelske utgave.tilbake

Sett pris på løftene. - 7. januar

Vær ikke øyentjenere som bare vil gjøre mennesker til lags, men Kristi tjenere, som helhjertede gjør Guds vilje. Gjør tjenesten med iver, som for Herren og ikke for mennesker.” Ef. 6, 6.7.

La oss hele vårt liv alltid streve etter å være et svar på Kristi bønn, at vi må være forent med hverandre og med Ham. La oss alltid, før vi foretar oss noe som helst, stille oss selv det spørsmål: ”Vil dette behage min Frelser? Er dette i harmoni med Guds vilje? Bevisstheten om at vi bringer livet med Kristus inn i vår daglige erfaring vil gi hverdagslivets plikter hellig verdighet. Alt hva vi gjør, vil bli gjort i trofasthet, så Mesteren kan bli æret. Således skal vi vise verden, hva kristendommen kan utrette for syndige menneskelige vesener, idet den gir oss stadig tiltakende effektivitet til å tjene i denne verden, samtidig med at den forbereder oss til en høyere tilværelse i den verden, som kommer. Manuskript 1. 7. januar, 1903.

”En Appell”
Jeg priser Herren, i morges sov jeg til klokken 4. Jeg våknet ikke, som jeg bruker å gjøre om natten. Dette er en stor velsignelse for meg, som jeg er meget takknemmelig for. Jeg har lenge båret på en tung byrde, når jeg ser på Guds folks åndelige tilstand, for de beveger seg så langt under de privilegier, de har som Guds barn. Jeg ligger våken og bønnfaller min Himmelske Far om å komme til vår hjelp og reise opp budbringere, som vil bringe et budskap, som fører direkte til poenget: ”Ditt Ord er sannhet” (Joh. 17, 17) Jeg lengter etter fysisk styrke og kraft, så munnen kan tale beveget av Den Hellige Ånd ut fra overfloden i dypet av mitt hjerte.

Ofte i nattens syn taler jeg til store forsamlinger, og med sterk appell leser jeg inntrengende, gjentagne ganger for forsamlingen foran meg: - ”Er dere da reist opp med Kristus, så søk det, som er der oppe, hvor Kristus sitter ved Guds høyre hånd. La sinnet være vendt mot det som er der oppe, ikke mot det, som er på jorden. Dere er jo døde, og deres liv er skjult med Kristus i Gud. Men når Kristus, vårt liv åpenbarer Seg, da skal også dere åpenbares i herlighet sammen med Ham.” Kol. 3, 1-4.

Hvor rikt et løfte er ikke dette, som presenteres her for oss! La oss derfor vise, at vi setter pris på disse løfter og prøver på å arbeide os frem til å være fullt ut ærlig og takknemmelig for en sådan forsikring. Det er til beste for oss selv og for alle, som vi assosierer oss med i alle våre offentlige virksomheter at vi må avsløre, at vi søker de ting som er oventil. - Manuskript 173. 7. januar 1905. Dagbok.

neste kapitel