Denne dag med Gud. kapitel 72. Fra side 75.     Fra side 75 i den engelske utgave.tilbake

Åpn De Øverste Vinduer! – 7. mars.

”Spør etter Herren og Hans makt, søk alltid Hans åsyn!” Krøn. 16, 11.

Nu, akkurat nu, er det vår anledning til å åpne sjelens vinduer opp mot himmelen og å stenge vinduene, som vender ned mot jorden. Nu er tiden kommet til, at ethvert kirkemedlem kan si, Jeg vil lukke mitt hjerte for alt, som vil hindre min kommunikasjon med Kristus; jeg vil åpne min sjels vinduer mot himmelen, så jeg kan forstå åndelige ting.

Troende trenger å tale med Gud om sine individuelle behov for Den Hellige Ånd. Guds Ord må være deres sikkerhet. Hele himmelen inviterer oss til å motta de klare stråler fra Rettferdighetens Sol inn i våre liv. Hvis vi ville tale tro og håp og mot, ville våre sjeler bli styrket, og vårt håp og vårt mot og tro vil vokse. La oss søke denne store gave fra Rettferdighetens Sol, at den må skinne frem fra våre liv til andres. La oss søke Herren, at vi kan lære, hvordan vi skal utføre Hans gjerninger i verden. Det vil gjøre oss til suksessrike misjonærer, i stand til å hjelpe andre til en håpefull, oppmuntrende erfaring og gi dem mot.

Overse ikke de små ting, når dere arbeider for Mesteren. Ethvert menneskelig vesen har en veveoppgave å fullføre i løpet av sitt liv. Og når mønstret er fullført og er fullkommen til slutt, må han arbeide med hver enkelt tråd I mønstret omhyggelig og trofast. Kristi nåde vil gjøre oss i stand til å veve med dyktighet. Dag etter dag må vi gjøre personlige og flittige anstrengelser for å gjøre fremgang. Hver dag må vi bruke vår kristne intelligens i arbeidet for å styrke de svake og for å oppmuntre de fortvilte og motløse. Enhver sjel må gjennomgå en kjempestor prøve. Skal vi derfor ikke arbeide, våke, be og prise Herren? Dette vil gi oss en ytterst dyrebar erfaring. Svært meget har gått tapt for mange troende, fordi de har forsømt å søke Herren med alvor og med en tro, som ikke kan avvises.

Ord, som er talt og handlinger, som er gjort på en enkel, ydmyk og oppmuntrende, motbringende måte vil inspirere tro i andres hjerter. Herren skal komme snart og det naturlige hjerte skal omvendes hver eneste dag. Vi må lære å tale ord i Kristi ydmykhet. Våre handlinger og vår ånd skal vitne om, at vi tjener Gud. Brev 54, - 7. mars 1909, til pastor S. N. Haskell, a conference president.

neste kapitel