Denne dag med Gud. kapitel 74. Fra side 77.     Fra side 77 i den engelske utgave.tilbake

Følg Direktivene. – 9. mars.

“Våre fedre spiste manna I ørkenen, slik det star skrevet: Brød fra himmelen ga Han dem å spise.” - Joh. 6, 31.

Israelittenes utdannelse inkluderte alle deres livsvaner. Alt som vedrørte deres velferd var gjenstand for guddommelig omtanke, og var innbefattet i den guddommelige lov. Det var fordi Herren ønsket å gjøre dem til Sine representanter, at han utstyrte dem med en spesiell instruksjon. De ble plassert under omhyggelige restriksjoner med hensyn til sin diett. Bruken av kjøtt var nesten helt forbudt. Folket skulle være hellig, og Herren visste, at bruken av kjøtt ville være en hindring for deres fremgang i det åndelige liv. Ved et barmhjertighetens mirakel velsignet Han dem med brød fra himmelen. Maten som ble skaffet til veie til dem var av en sådan beskaffenhet, at den kunne fremme psykisk, mental og moralsk styrke, og Guds visdoms valg for dem ble gjennomført på en måte, som de ikke kunne motsi. På tross av alle prøvelsene i deres ørkentilværelse, var det ikke en svekling i alle deres stammer.

Hvis israelittene hadde fått den diett, de var blitt vennet til, mens de var i Egypten, ville de ha vist samme uregjerlige ånd, som verden viser i dag. I dietten, som menn og kvinner bruker i denne tidsalder, er mange ting inkludert, som Herren ikke ville ha tillatt Israel å spise. Den menneskelige familie, som den er i dag, er en illustrasjon på, hva Israels barn ville ha vært, hvis Gud hadde tillatt dem å spise maten og følge vanene og skikkene til Egypterne.

Historien om Israels ørkenliv ble skrevet til fordel for Guds Israel ved tidens avslutning. Beretningen om Guds omsorg for vandrerne på alle deres marsjer frem og tilbake, utsatt for sult, tørst og utmattelse og de bemerkelsesverdige åpenbaringer av Hans makt for å redde dem, er fylt med advarsler og instruksjon til Hans folk i denne tid. Hebreernes forskjellige erfaringer var en forberedelsesskole til deres lovede hjem i Kanaan. Gud ønsker, at Hans folk skal se tilbake på de dager med et ydmykt hjerte og en lærvillig ånd, se tilbake på de prøver, som det gamle Israel måtte igjennom, så de kan bli instruert om sin egen forberedelse til det himmelske Kanaan. Brev 44. – 9. mars 1903. Til Pastor J. A Burden. Manager, Sydney Sanitarium.

neste kapitel