Denne dag med Gud. kapitel 78. Fra side 81.     Fra side 81 i den engelske utgave.tilbake

Vær Lys På Veien. – 13. mars

”Gjør alt uten misnøye og innvendinger, så dere kan være uklanderlige og rene, Guds barn uten feil, midt i en vrang og fordervet slekt. Dere skinner blant dem som lys i verden.” Fil. 2, 14. 15. – R.S.V.

Kristne skal være lysgivere, idet de fremlegger livets ord. Apostelen anbefaler dem å nå til de høyeste mål av fromhet. - Verden lar seg ikke overbevise av det, som blir sagt fra talerstolen eller fra kateteret, men den legger merke til, hvordan menigheten lever. Veien til himmelen er mørk eller strålende, ettersom menigheten gir en klar og sterk, eller et tvilsom og et neddimmet lys. Predikanten forkynner fra talerstolen evangeliets teori, men menighetens praktiske fromhet, viser evangeliets virkelige verdi.

Evangeliet er et system av praktiske sannheter bestemt til å skape store forandringer i den menneskelige karakter. Hvis evangeliet ikke endrer livet, vanene og praksis i menneskers liv, da er det ikke sannhet for dem, som påstår, at de tror det. Mennesket skal helliges ved sannheten. ”Og da sa Jesus: ”Ditt Ord er sannhet” (Joh. 17, 17). Med mindre Guds sannhet løfter et menneske ut av hans fordervelse, hans drikkfeldighet og lastefulle vaner, og får ham til å være et speilbilde av Gud, er han fortapt.

Deres liv, mine brødre og søstrer, bør være av annen art, enn den, dere har fulgt hitinntil. Dere skal nå konstituere den demonstrasjon i himmelens og jordens påsyn, at dere er lys i verden, idet dere fremholder livets ord. Menighetsmedlemmenes fromhet er verdens målestokk for evangeliet. La derfor ethvert menighetsmedlem i ST. Clare gjøre sin plikt på en god måte; for dere er Guds medarbeidere. La ditt eksempel være i overensstemmelse med det store mønster.

Gjør alt uten klage og diskusjoner, uten knurr, uten misunnelse. Gjenta ikke eller tro den gamle løgn, som mannen med den ene talent fremførte mot Gud: ”Da kom det en som sa: ”Herre, her er pundet Ditt! Jeg har hatt det liggende i et tørkle fordi jeg var redd deg. For du er en streng mann, som tar ut penger, som du ikke har satt inn, og høster der du ikke har sådd.” (Luk. 19, 20. 21) Denne lignelse fremstiller de mange religionsbekjennere, som målte sin fromhet for å nå den lavest mulige standard og likevel unngå fortapelsen.

Det er behov for, at dere blir flittige, bedende Bibelgranskere, da vil du se det opphøyde målet og trakte etter å nå det. – Brev 14. – 13. mars 1885. – Til menigheten i St. Clare, Nevada.

neste kapitel