Denne dag med Gud. kapitel 8. Fra side 16.     Fra side 16 i den engelske utgave.tilbake

Kristen Ydmykhet. - 8. januar

”Hold dere nær til Gud, så skal Han holde Seg nær til dere. Gjør hendene rene, dere syndere, rens hjertene, dere som har et delt sinn!” Jakob 4, 8.

Herren er langmodig med mennesker, og når de viser, at de ønsker å følge sine egne beslutninger, tillater Herren dem det. Jeg har fått se den falne manns svakhet og uvitenhet, selv når han er på sitt beste. Etterhånden som han går dypere og dypere i sine refleksjoner og vokser i kunnskap om Herrens vilje og veier, forstår han bedre sin egen uvitenhet og avslører således, at han har gjort store framskritt.

Jo nærmere den kristne lever Gud, desto mer guddommelig lys trenger inn i hans sinn. Han får en klarere oppfatning av sin egen litenhet, han finner frem til egne karakterbrist, og ser sin plikt i det lys, som Gud presenterer den for ham i. Jo nærmere han kommer Jesus, jo klarere forståelse får han av sine egne brister, som tidligere unngikk hans oppmerksomhet. Nu ser han nødvendigheten av å ydmyke seg under Guds mektige hånd. Hvis han blir løftet opp, vil det ikke være, fordi han fremhever og roser seg selv, men fordi Herren roser Ham. Når han fester sitt øye på Kristi Jesu renhet og fullkommenhet, og han bekjenner og lyder Gud på alle måter, blir han ikke blind for sine egne feiltrinn og ufullkommenheter. Når hans holdninger i menneskers øyne er uklanderlige og ikke mulig å motbevise leser Gud hjertets mål og hensikter.

Kristen ydmykhet er en vidunderlig nådegave- akkurat det motsatte av Satans opprør, som omfattet vanhellig ambisjon og enhver villfarelse, som den (han)kan romme. Ydmykhetens nåde gjennom Jesus Kristus vil få en ufullkommen mann til å bli klar over sine ufullkommenheter og gjøre ham rede til å gå inn for de helliges arv, hvor Gud er alt i alle.

Har Gud ikke irettesatt din ferd? – Du har betrodde evner, som kan forbedres betraktelig og gjøres virkningsfulle under Guds veiledning. Da vil Hans rettferdighet gå foran deg og Herrens herlighet vil være din lønn. ”Uten Meg kan dere intet gjøre.” Joh. 15, 5. Hvis du ikke tar hensyn til Hans råd, er du i fare. - Brev 21c. 8.jan.1892.

neste kapitel