Denne dag med Gud. kapitel 82. Fra side 85.     Fra side 85 i den engelske utgave.tilbake

Talenter skal brukes. - 17. mars.

”Tjen hverandre, hver med den nådegave han har fått, som gode forvaltere over Guds mangfoldige nåde. 1. Peter 4, 10.N.E.B.

Hvor mange av Guds gaver er ikke blitt misbrukt, fordi de, som hadde fått dem, ikke hadde den lykke å huse Kristi kjærlighet i sjelen. Det er stort behov for, at enhver gjør sitt beste. Det er de, som ville ha brukt de talenter, de fikk på en klok måte, hvis de hadde vært overlatt til å kjempe og vært avhengig av sine evner. Men de fikk penger og mistet motivasjonen for å kultivere sine talenter, og gjøre alt som var mulig for å gi videre det, de hadde. En overflod av penger ødela dem og hindret dem i trofast å fullføre sitt forvalteransvar.

La alle som hevder å være kristne behandle Herrens velsignelser med visdom. Gud fører regnskap med de penger, Han har lånt deg og med de åndelige fordeler, Han har gitt deg. - Vil du som forvalter føre et omhyggelig regnskap? - Vil du tenke over, om du bruker alle de penger, som Gud har stilt til rådighet for deg på rette måte, eller om du holder på å sløse bort Herrens goder ved selvisk bruk for å vise deg frem? Jeg skulle ønske, at alt, som er kjøpt unødvendig, var lagt til side som skatter i Himmelen.

Herren gir mer enn penger til Sine forvaltere. Ditt talent til å formidle er en gave. Hvordan deler du Guds gaver ut med dine ord, med din inderlige sympati? - Tillater du, at dine penger kommer inn i fiendens rekker for å ødelegge dem, du prøver å hjelpe? Kunnskapen om sannheten er en talent. Der er mange hjerter, som hungrer etter sympati, de er på fortapelsens vei, de vandrer bort fra Gud. Din sympati kan hjelpe dem.

Det første arbeid som alle kristne skulle ta seg til er å ransake Skriftene med den mest alvorlige bønn om å få den tro, som virker i kjærlighet og renser sjelen fra hver en tråd av selviskhet. Hvis sannheten er mottatt i hjertet, arbeider den som en god surdeig, inntil enhver evne og kraft blir lagt inn under Guds vilje. - Da kan du like lite for, at du skinner, som solen kan. – Manuskript 42. – 17. mars 1898. ”Hver mann på sin post”.

neste kapitel