Denne dag med Gud. kapitel 83. Fra side 86.     Fra side 86 i den engelske utgave.tilbake

Syndens Prislapp. - 18. mars.

”Alt skapte Han vakkert i sin tid. Også evigheten har Han lagt i menneskenes hjerter.” Forkynneren 3, 11.

Han (Gud) ønsker at vi skal se den naturlige skjønnhet i vår verden. Han ønsker, at vi skal se dette for å undervise våre barn til å se, at dette er et uttrykk for Guds kjærlighet til menneskene. Her er det en stemme som taler til dere, foreldre, for å bløtgjøre og betvinge, deres hjerter. Tenk alltid på Ham, som skapte Himmel og Jord, og kledde verden med sitt grønne fløyelsteppe, som har gitt oss de høyreiste trer og har kledd dem med deres grønne løvverk. Men i stedet for å tale om og å prise Gud, som har skapt alt dette, taler mennesker om tingene, som mennesker har skapt, og de tenker på sine hus, som er så skjønne og på sine kler, som er så rikt dekorert. Alt dette koster tid og penger, og det betyr sjeler. Gud har gitt oss penger, så vi kan bruke dem til ære for Ham. Å, om gardinet kunne blitt rullet til side; om vi blott kunne få et glimt av Guds kjærlighet, som overgår all kunnskap. Jeg tør nesten ikke røre dette emne; jeg tør nesten ikke nevne den herlighet som er i reserve. Til hvem? Enhver sjel, som er blitt testet og prøvd, som alene er opptatt av Guds herlighet, og som vil være lojal til sannheten fra Himmelen. Verdens ære, verdens herlighet, verdens applaus betyr ingen ting for oss.

Enhver sjel, som tror på Jesus Kristus som sin personlige Frelser; hva skjer med ham? - Så flyter kjærligheten fra Gud til hans hjerte. Hva gjør hjertet så? Det omvender sig for å tjene Gud og holde Hans bud, for at det ikke skal bli funnet å være i samme stand som Adams og Evas hjerter etter deres overtredelse. Vi har ikke råd til det. Vi har ikke råd til å synde. Synd er en kostbar affære.

Vi ønsker å gå inn gjennom portene til den evige stad. Når perleportene blir åpnet, ønsker vi å høre en stemme, som ønsker oss velkommen. Vi ønsker å få de udødeliges herlighetskrone plassert på vår panne. Vi ønsker å få den kledning, som er vevd i Himmelens vev, hvit, som ingen bleker på jorden er i stand til å bleke den; vi ønsker å se Kongen i Hans skjønnhet og få oppleve Hans makeløse personlighet. Jeg bønnfaller deg, anbring dine skatter i Himmelen. Frigjør deg fra alt, som vil forvirre ditt sinn, så du ikke kan skjelne mellom det hellige og det alminnelige. Manuskript 20. – 18. mars 1894. – ”Vår Fars Omsorg For Sine Barn.”

neste kapitel