Denne dag med Gud. kapitel 84. Fra side 87.     Fra side 87 i den engelske utgave.tilbake

Å Velge og Å Handle. – 19. mars

”Han bar våre synder på Sitt legeme opp på korstreet, så vi skulle dø bort fra synden og leve for rettferdigheten. Ved Hans sår har vi fått legedom.” 1. Peter 2, 24.

et er fordi Han (Kristus) har båret straffen i Sitt eget legeme på korset, at mennesket har fått en nr. 2 prøvetid. Et menneske kan, om han vil, returnere denne lojalitet. Men hvis han nekter å adlyde Guds bud, hvis han forkaster advarslene og budskapene, som Gud sender Ham og foretrekker å lytte til feilslutningene fra dem, som siterer Bedragerens ord, er han bevisst uvitende, og Guds fordømmelse hviler over ham. Han velger ulydigheten, fordi lydigheten betyr, at han må løfte korset og praktisere selvfornektelse og følge Kristus på lydighetens vei.

Det naturlige sinn har tilbøyelighet til fornøyelse og selvtilfredsstillelse, og det er Satans politikk at skape en masse av den slags, for at menneskene kan fylles med spenning og travelhet, så ingen får tid til å overveie spørsmålet: Hvordan har min sjel det? Kjærligheten til fornøyelser er smittende. Når man først har fått basillen, haster sinnet fra en fornøyelse til den neste, stadig søkende en eller annen atspredelse.

Evnen til å nyte herlighetens rikdommer vil bli utviklet i forhold til ønsket om å eie disse rikdommer. Hvordan skal en verdsettelse av Gud og himmelske ting kunne utvikles, hvis det ikke blir gjort i dette liv? Hvis kravene og bekymringene i denne verden får lov til å oppta all vår tid og oppmerksomhet, vil våre åndelige krefter svekkes og dø, fordi de ikke blir brukt. I et sinn, som helt har konsentrert seg om jordiske ting, er hver eneste inngangsport, som lyset fra Himmelen kunne ha kommet inn gjennom, stengt. Guds gjenskapende nåde har ingen innvirkning på sinn og karakter. Talentene, som skulle ha vært brukt til aktiv fromhet, er oversete og forsømte. Hvordan er det da mulig å svare, når invitasjonen lyder: ”Kom; for alle ting er rede”? (Luk. 14, 17) Hvordan er det mulig for et menneske å motta anerkjennelsen: ”Vel gjort, du gode og trofaste tjener”, når han har vært ulydig, utakknemmelig og vanhellig? Han har trent sitt sinn til å misforstå Guds enkleste fordringer og misliker religiøse ting. Han elsker de jordiske ting mer enn de himmelske ting.

Lydighet mot Guds bud vil skrive vårt navn inn i Lammets bok til liv, den vi kaller for Livets Bok, ”Vi har jo fått del i Kristus”. (Hebr. 3, 14) Manuskript 28, - 19. mars 1899. – ”Tro Ikke At Jeg Er Kommet For Å Oppheve Loven”. (Engelsk Bibel direkte oversatt: ”Tro ikke, at Jeg er kommet for å ødelegge loven”.)

neste kapitel