Denne dag med Gud. kapitel 85. Fra side 88.     Fra side 88 i den engelske utgave.tilbake

Botemiddelet Mot Ruin. – 20.mars.

”Men jeg vil aldri rose meg av noe annet enn av vår Herre Jesu Kristi kors. Ved det er verden blitt korsfestet for meg og jeg for verden.” Gal. 6, 14.

Se på Golgatas kors. Korset er en stående garanti for Vår himmelske Fars grenseløse kjærlighet og barmhjertighet. O, om alle ville angre og gjøre sine første gjerninger. Når menighetene gjør dette, vil de elske Gud over alle ting og sin neste som seg selv. Efraim vil ikke være sjalu på Juda, og Juda vil ikke ergre seg over Efraim. Uoverensstemmelser vil da forsvinne, kampens og stridens uhyggelige larm vil ikke mer høres ved grensene til Israel. Gjennom den nåde, som så fritt ble gitt dem av Gud, vil alle forsøke å bli et svar på Kristi bønn om, at Hans disipler skulle være et, likesom Han og Faderen er et. Fred, kjærlighet, barmhjertighet og godhet vil være de konstante prinsipper i sjelen. Kristi kjærlighet vil være hver tunges tema, og det sanne vitne skal ikke mer si: ”Jeg har dette imot deg, at du har glemt din første kjærlighet.” (Åp. 2, 4) Guds folk vil dvele i Kristus, Jesu kjærlighet vil bli synlig, og en Ånd vil fylle alle hjerter med liv og iver, gjenskape og forny alle til et bilde av Kristus, og forme alle hjerter til det samme bilde. Som levende grener på det sanne Vintre, vil alle bli forent i Kristus, Det Levende Hode. Kristus vil bo i hvert hjerte, lede, trøste, hellige og presentere for verden enheten av Jesu etterfølgere, som således bærer vitnesbyrdet om, at de himmelske introduksjons kjennetegn er gitt til den siste rest av menigheten. Ved enheten i Kristi Menighet vil det bli bevist, at Gud sendte Sin Enbårne Sønn til denne verden.

Gjerninger kan ikke dekke prisen for en inngangsbillett til Himmelen for oss. Det Ene Store Offer som er gjort er tilstrekkelig for alle, som ønsker å tro. Kristi kjærlighet vil utstyre den troende med nytt liv. Den som drikker vannet fra livets kilde, vil fylles av kongedømmets nye vin. Tro på Kristus vil være midlet, hvorved den rette Ånd og det rette motiv vil drive den troende, og all godhet og himmelsksinnethet vil gå ut fra den, som ser hen til Jesus, opphavet og fullføreren av hans tro. Se opp til Gud, se ikke på mennesker. Gud er din himmelske Far, som er villig til tålmodig å tåle dine sykdommer, tilgi og helbrede dem. – The Review and Herald, 20. mars 1894.

neste kapitel