Denne dag med Gud. kapitel 86. Fra side 89.     Fra side 89 i den engelske utgave.tilbake

Anger, Bekjennelse, Samarbeide. – 21. mars

“Men dersom vi bekjenner våre synder, er Han trofast og rettferdig, så Han tilgir oss syndene og renser oss fra all urett.” 1. Joh. 1, 9.

Fiendens fristelser vil komme, men skal vi gi ham adgang til å bryte ned alle våre forsvarsverker, ved å gi etter og ta avstand fra de strengeste lojalitetsprinsipper? Hvis dere gir den minste smule etter, vil han la den ene fristelse følge den neste, inntil dere gjør det direkte motsatte av de klareste forskrifter i Guds Ord og følger Satans sinn og vilje. Satan og hans forbund av onde engler er alltid på vakt for å finne ut, hvordan de kan forføre og ødelegge de sjeler, som har innrullert seg under Prins Immanuels blodstenkte banner. - Du løp bra en sesong, du smakte og så, at Herren er god; men da du falt i synd, vandret du i mørke. – Du kunne umulig ha gitt etter for fristelse, om du hadde sett hen til Jesus, opprinnelsen til og fullføreren av din tro. Etter at du har bekjent dine synder, må du tro at Guds Ord ikke kan svikte, og at Han er trofast, som har gitt deg løftet. Det er like meget din plikt å tro, at Gud vil oppfylle Sitt Ord og tilgi deg dine synder, som det er din plikt å bekjenne dine synder. Du må utøve tro på Gud, som på En der vil gjøre nøyaktig det, som Han har lovet i Sitt Ord. Han vil tilgi deg alle dine overtredelser.

Hvordan kan vi vite, at Herren i sannhet er vår syndstilgivende Frelser, og bevise hva velsignelsen, barmhjertigheten, nåden og kjærligheten som er i Ham betyr for oss? O, vi burde tro Hans Ord betingelsesløst, og tilegne oss en angerfull og lydig ånd! Det finns ingen grunn til å klage og stadig angre og leve under en sky av kontinuerlig fordømmelse. Tro Guds Ord, fortsett å se på Jesus, dvel ved Hans dyder og Hans barmhjertighet. Det vil skape i deg en sterk avsky for det, som er ondt. Du vil være blant dem, som hungrer og tørster etter rettferdighet. – Jo bedre vi kjenner Jesus, jo nærmere vi kommer Ham, desto klarere ser vi våre egne karakterdefekter.

Etterhånden som vi oppdager våre feiltrinn, må vi bekjenne dem for Jesus; og med sann angerfull, sønderknust sjel må vi samarbeide med Den Hellige Ånds guddommelige kraft for å overvinne alt, som er ondt. Hvis vi bekjenner våre synder, må vi tro, at de er tilgitt, fordi løftet er positivt. The Review and Herald. - 21. mars 1912.

neste kapitel