Denne dag med Gud. kapitel 87. Fra side 90.     Fra side 90 i den engelske utgave.tilbake

Prøvetid og Fullkommenhet. – 22. mars.

”Den som tjener, skal tjene med den styrke, som Gud gir. Slik skal Gud i et og alt bli æret ved Jesus Kristus. Ham tilhører herligheten og makten i all evighet. Amen”. 1. Pet. 4, 11. N.E.B.

Alle de forskjellige deler som mennesker består av: sjel, legeme og ånd, er gitt av Gud, for å bli opplært og trent for å nå det høyest mulige mål for utmerkelse. Den menneskelige agent må samarbeide med den himmelske hensikt, og når han gjør det, blir han benevnt som Guds medarbeider. Hver evne, hver egenskap, som Gud har tildelt oss skal brukes til Hans navns ære. Mennesket må samarbeide med Kristus for å gjenskape det moralske bilde av Gud i seg selv. Ved å bære Kristi åk og daglig lære Kristi ydmykhet og saktmodighet, kan Kristus bruke ham til en velsignelse for andre mennesker.

Først og fremst skal han være undervist av Kristus, deretter skal han være ledet av sitt eget sinn og sin egen sjel, så kan han tjene den hellige hensikt å løfte sin egen tanke opp til det, som er rent og oppløftende, og gjennom ord og eksempel vekke sjelene til sine medmennesker til helligelse og takknemmelighet til Gud. Når han gjør det, er han Guds medarbeider. Han skal ikke bruke sin betrodde gave til å opphøye seg selv og søke ros av mennesker, men han skal bruke den til å opphøye Gud og inspirere andre – ikke til å tenke på hvilken forherligelse de kan oppnå, men hvorledes de kan være til velsignelse for andre mennesker og bli den mest suksessfulle formidler til å få andre til å tenke dypt over himmelske ting. - Han skal undervise andre i ord og gjerninger, så også de kan forstå, hvordan de skal vandre i Kristi fotspor. Så vil hans eget sinn bli velbalansert, og hans åndelige egenskaper vil bli verdsatt som en Guds gave, som skal settes i arbeide i Guds store plan for å hjelpe på enhver mulig måte. Ved harmonisk samarbeid med Gud i Hans store plan, vil han fylle sin anviste plass. Han vil føre seg selv tilbake og få del i Guds rene sinn ved den nåde Gud gir ham til å fullkommengjøre Kristi karakter. Selv oppløftet, ved Guds nåde, er han forberedt til ved egen karakterforvandling å løfte opp sine medmennesker både ved undervisning og eksempel.

Alle Guds gaver er gitt for å brukes til å produsere så vel som til å konsumere. I intet tilfelle kan denne jobb bli et selvsentrert arbeid, utenfor medarbeidernes arbeidsfelt.

Denne prøvetid her i livet er gitt for å bringe mennesket tilbake til fullkommenhet, som skal være den karakter, som skal besjele alle, som blir frelst. Guds lov er en refleksjon av hans karakter. – Brev 46. – 22.mars 1900. – til David Steed, en Australsk troende.

neste kapitel