Denne dag med Gud. kapitel 88. Fra side 91.     Fra side 91 i den engelske utgave.tilbake

Legg Merke Til Hans Omsorg! - 23 mars.

”Ta på Guds fulle rustning, så dere kan holde stand mot djevelens lumske angrep. ” Ef. 6, 11.

Stormfulle tider er foran oss. Jorden er korrupt, og korrupsjonen vil tilta. Men du trenger å ha fullkommen tillit til Kristus. Til tross for volden, kriminaliteten, bestemmelsene om å stjele gjort av mennesker med penger, som de ikke har noen rett til, det er Gud, som er konge over Universet. Vi er Hans barn, ikke undersåtter, borgere av en lunefull skjebne. Vi har, ja, du har, når du leser de oppmuntrende ord talt av Kristus, det hellige løfte, som vil forny håpets kilder. Du kan glede deg over en levende Frelser. Han er vår oppstandne Herre. Hans løfter gjelder alle, som vil ta imot Ham.

De guddommelige lekser i Guds Ord viser oss, at hele mennesket skal behandles med respekt. Sinnets krefter, de sterke drifter, skal ikke knuses som fiender, men skal bringes under kontroll av Kristus, rustet til Hans tjeneste. Kledd i full rustning, skal vi kjempe for sannhet og rettferdighet. Alle våre evner skal være helliget med de reneste motiver.

Kristus kom for å frelse menneskeheten. Han er interessert i alle våre handlinger. Han ønsker å danne og forme oss etter det guddommelige forbilde. Ikke før enhver skjebne er avgjort vil Kristus være tilfreds. Jeg har fått mulighet til a betrakte Hans Omsorg, og den overordentlig store kjærlighet Han har elsket oss med. Jeg er ikke i minste tvil om Hans forsyns ledelse i fortidens historie av vår bevegelse. Jeg ville være like skyldig som Israels barn, hvis jeg ikke kunne lære av de advarsler, Han ga dem. Ulydighet må og vil bli straffet, hvis menn og kvinner ikke omvender seg fra overtredelser og synd og gjør sine svakeste punkter til sine sterkeste ved kontinuerlig vaktsomhet. - Mørke vil bli forvandlet til lys ved lydighet.

Kristus har gitt oss budskapet fylt med Hans Krafts velsignelser. Han kom for å frelse menneskeheten, og Han vil fortsette å sende budskap etter budskap for å frelse Sin flokk fra Sataniske forførelser. Han vil ikke slutte med å sende Sine budskaper, før det frelste univers har nådd frem til hvilen. Brev 100. – 23. mars 1906. – To Brother and Sister Stephen Belden, aged self-supporting workers.

neste kapitel