Denne dag med Gud. kapitel 89. Fra side 92.     Fra side 92 i den engelske utgave.tilbake

Den Trofaste Kristne. – 24. mars

”Gud er lys i Ham finnes det ikke mørke. Sier vi at vi har samfunn med Ham, men vandrer i mørket, da lyver vi og følger ikke sannheten. Men dersom vi vandrer i lyset, slik Han selv er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu, Hans Sønns blod renser oss for all synd.” 1. Joh. 1, 5-7.

Det er en kristens forrett å ha forbindelse med Lysets Kilde, og gjennom denne levende forbindelse bli verdens lys. Kristi sanne etterfølgere vil vandre i lyset som Han er i lyset og derfor vil de ikke reise på en usikker vei, snublende fordi de vandrer i mørke. Den Store Lærer skaper i sine elever den velsignelse, som de kan være i verden. Solen er et bilde på deres arbeid, idet den stiger opp i øst og sprer tåken og mørkets skygger. Det tidlige morgengry viker plassen for dagen. Solen som forgyller, farger og deretter herliggjør himlene med sitt lysskjær er et symbol på det kristne liv. Som solens lys er lys og liv og velsignelse for alle som lever, således skulle kristne, ved sine gode gjerninger, ved sin glede og sitt mot, være lyset i verden. Som solens lys jager bort nattens skygger og sprer ut sine herligheter på daler og bakker, således vil de kristne reflektere Rettferdighetens Sol som skinner på dem.

Foran Kristi sanne etterfølgeres overbevisende liv, vil uvitenhet, overtro og mørke forsvinne, likesom solen jager bort nattens uhygge. På samme måte vil Jesu disipler gå inn på de mørke steder på jorden, spre ut sannhetens lys, inntil den sti, som de, der lever i mørke vandrer på, blir opplyst av sannhetens lys.

Hvilken kontrast er ikke dette til den, som bekjenner seg til å være et Guds barn, men likevel er som salt uten kraft. Han har ikke noen levende forbindelse med Gud, som det ubrukelige saltet, som Kristus beskriver som uanvendelig, til ingen nytte, kun dugelig til å kastes ut og tråkkes ned av menneskers føtter; - han har ingen frelsende egenskaper. Således er livet til den bekjennende Kristi etterfølger, når han ikke har en levende forbindelse med Jesus Kristus. Disse solløse bekjennere er skygger av mørke.

Ethvert uttrykk for tvil styrker vantro. Enhver tanke og ethvert ord som bringer håp, mot, lys og kjærlighet styrker troen og væpner sjelen til å motstå det moralske mørke, som eksisterer i verden. De, som taler tro, vil ha tro, og de, som taler mismot vil fylles med mismot. Ved betraktning forandres vi. – Brev nr. 16, - 24. mars 1880. Til en ansatt i General Konferensen.

neste kapitel