Denne dag med Gud. kapitel 9. Fra side 17.     Fra side 17 i den engelske utgave.tilbake

Prektige klær. - 9. januar

”Sion, våkn opp, våkn opp og kle deg i kraft! Ta på deg din høytidsskrud, Jerusalem, du hellige by!” Jes. 52, 1.

Gjennom natten kom jeg gjennom en erfaring, som lignet på den, jeg hadde i Salamanca, New York, for 2 år siden. Da jeg våknet etter min første korte søvn, synes det å være lys overalt omkring meg, rommet synes å være fylt med himmelske engler. Herrens Ånd var over meg, og mitt hjerte var fylt til randen. O hvilken kjærlighet brente i mitt hjerte! Så jeg erklærte høyt: ”Herre Jesus, jeg elsker Deg; Du vet, at jeg elsker Deg. Min Himmelske Far, jeg priser deg av hele mitt hjerte.” ”For således elsket Gud Verden, at Han ga Sin Enbårne Sønn, for at enhver som tror på Ham ikke skal fortapes, men ha evig liv.” Joh. 3, 16. ”Rettferdiges sti er som strålende lys, som vokser i glans til høylys dag.” Ordspr. 4, 18. Jesus, min Frelser, Faderens Representant, Jeg stoler på Deg.”

Min fred var som en flod, jeg synes, jeg var lukket inne hos Gud, i søt forening med Ham gjennom mine våkne timer, men også i de timer, jeg sov. Hvor høye og hellige privilegier synes jeg da å eie i Jesu kjærlighet, Hans liv og Hans lederskap.

Åh, hvorfor står Kristi Kirke ikke opp og tar på seg sine prektige klær! Hvorfor skinner hun ikke! Den store årsak til en sådan svak Kristenhet er, at de som påstår, at de tror på sannheten, har så liten kunnskap om Kristus, så lav en forståelse av hva Han vil være for dem, og hva de selv kunne bety for Ham. Vi har de mest høytidelige, vektige sannheter, som noensinne har vært betrodd til dødelige.

Var våre ord, våre tanker, våre handlinger mer rene og opphøyede, mer i samsvar med den hellige tro, som vi bekjenner oss til, ville vi se på vårt ansvar i et helt annet lys. Hvor høytidelig, hvor hellig ville det ikke ha vist seg å være. Vi ville ha hatt en dypere forståelse av våre forpliktelser? og skulle ha gjort det til vårt konstante mål å fullføre hellighet i Gudsfrykt. Jordiske, nåværende ting ville være underordnede det himmelske og evige.

Jeg er så takknemmelig for å ha den forrett å være forbunnet med Gud på alle måter. Jeg føler meg høyt æret. Alt hva jeg ønsker å be om er, at Herren i Sin store nåde og kjærlige vennlighet vil gi meg styrke, som jeg kan bruke i Hans tjeneste. - Brev 20a, 9. jan. 1893. to capt. C. Eldridge

neste kapitel