Denne dag med Gud. kapitel 90. Fra side 93.     Fra side 93 i den engelske utgave.tilbake

Få Din Prøve Til Å Balansere, - 25. mars.

”Prøv alt, behold det gode.” 1. Tess. 5, 21.

Brødre, vi må senke våre hamre dypt ned i sannhetens mine. Du kan stille spørsmål ved saker som enkeltperson eller sammen med andre, hvis du blott gjør det i rette ånd; men alt for ofte er selvet for stort, og så snart som undersøkelsen starter, kommer en ukristelig ånd til syne. Det er akkurat det Satan fryder seg over, men vi skulle komme med et ydmykt hjerte for selv å finne ut av, hva som er sannhet. Tiden kommer, da vi skal bli skilt og spredt, og hver for seg må stå uten det privilegium å kunne kommunisere med dem som har samme dyrebare tro; og hvorledes kan du stå uten Gud ved din side, og uten at du er overbevist om, at Han leder og veileder deg? Nårsomhelst vi kommer for å undersøke Bibelens sannhet kommer Mesteren sammen med oss. Herren forlater ikke skipet et øyeblikk for å bli styrt av uvitende kaptajner. Vi kan motta våre ordrer fra Vår Frelses Kaptajn.

Hvis en bror forkynner villfarelser, burde de, som har ansvarsfulle stillinger, skjønne det; og hvis han lærer sannhet, bør de stille opp ved hans side. Vi burde alle kjenne til, hva som blir undervist blant oss, for hvis det er sannhet, trenger vi å kjenne den. Sabbatsskolelæreren trenger å kjenne den, og enhver elev i Sabbatsskolen burde forstå den. Vi har alle den plikt overfor Gud, at vi vet, hva Han sender til oss. Han har gitt oss direktiver for hvordan vi skal teste enhver læresetning. – ”Til loven og til vitnesbyrdet: hvis de ikke taler i overensstemmelse med dette ord, er det, fordi det ikke er noe lys i dem.” (Es. 8, 10) Men hvis det passer til denne prøve, bør du ikke være så full av fordom, at du ikke kan si god for et poeng, når det blir bevist for deg, - ganske enkelt fordi det ikke svarer til dine ideer.

La deg ikke fange av enhver innsigelse, hvor liten den enn kan være, og blås den ikke opp så stor som mulig til fremtidig bruk. Ingen har sagt oss, at vi skal finne fullkommenhet i noe menneskes forskning, men dette vet jeg for sikkert, at våre menigheter holder på å dø av mangel på undervisning om emnet rettferdighet ved tro på Kristus og lignende, beslektede sannheter.

Likegyldig hvem lyset blir sendt gjennom, burde vi åpne våre hjerter for å motta det i Kristi ydmykhet. – The Review and Herald. – 25. mars 1890.

neste kapitel