Denne dag med Gud. kapitel 92. Fra side 95.     Fra side 95 i den engelske utgave.tilbake

Å Bosette Seg i Frelsen. – 27. mars.

”Til slutt: bli sterke i Herren, i Hans veldige kraft!” Ef. 6, 10.

Hvis dere er tett forbundet med Jesus Kristus, Kilden til alt lys og all visdom, kan dere bli sterke menn og kvinner i Kristus. Vi er så villige til å være tilfreds uten noe spesielt bevis på vår nærhet til Gud, så vi feiler, hvor vi kanskje kunne hatt suksess. Ethvert middel er skaffet til veie av Jesus, vi kan ikke blott tro på en upopulær sannhet, men vi kan samtidig ha glede i Ham. Sannheten virker ved kjærlighet og tro virker i kjærlighet, og det renser sjelen.

Nå kommer spørsmålet, vokser du i kjennskap til sannheten? Har du en levende forbindelse med Jesus Kristus? Du ser, at Abraham hadde det. Han talte med engler, og han kunne be dem om deres gunst. Du finner også, at Moses hadde en levende forbindelse med Gud, og Hans alvorlige bønn var å få lov til å se Guds herlighet. ”Vis meg Din herlighet” var hans bønn. Vel, Herren irettesatte ham ikke for å fremsette et sådant ønske; han gjorde seg ikke skyldig i formastelse, selv om han prøvde å få større kjennskap til Gud og Hans herlighet. Men vi ser, at denne mektige troens mann ble skjult i en sprekk i klippen, og at Herrens hånd var anbrakt over klippen, og da avslørte Herren Sin Herlighet for Moses.

Vi har ikke tilstrekkelig alvor i vår tro eller i vår erfaring – Jeg håper ikke, at en eneste av dere vil slå seg til ro og være tilfreds, fordi dere tror sannheten. Så lenge det finnes en sjel å frelse i denne verden, må dere presse dere tett inn til Opphavet til all lys og makt, så dere kan frelse disse sjeler. Dere ønsker ikke å ha en jordisk, verdslig innflytelse som en del av deres erfaring. Dere er sjeler, som skal frelses eller fortapes, og dere ønsker en stor del mer av Jesus i deres karakter og erfaring. Dere kan være til hjelp og velsignelse for hverandre ved å være sanne og trofaste i enhver posisjon, dere har, idet dere føler, at dere er Guds representanter på jorden.

Tillat ikke, at sannheten, fordi den blir gjentatt så ofte for dere, blir en sak, som det ikke er knyttet spesiell interesse til; men la sannheten tilpasse oss dag for dag til selskap med himmelske engler i Guds Rike. – Manuskript 19 a, 27. mars 1886. – Lærdommer fra Abrahams Liv”

neste kapitel