Denne dag med Gud. kapitel 94. Fra side 97.     Fra side 97 i den engelske utgave.tilbake

Gi Det Du Har Fått. - 29. mars.

”Den som sprer velsignelse trives godt, den som kvikker opp andre, blir oppkvikket selv.” Ordspr. 11, 25.

Gavmildhet er en av de ting Den Helligånd lærer oss, og når de, som bekjenner seg til å være Guds folk holder tilbake fra Herren Hans eget i form av tiende og ofringer, lider de åndelig tap. Herren belønner ikke en begrenset gavmildhet. Han kaller på Sitt folk, så de kan ære Ham med sine midler, og med førstegrøden av all sin inntekt.

Det er ikke mulig å sette regler i hvert enkelt tilfelle; for i mange tilfeller, ville sådan praksis volde giveren sorg. Omstendighetene, under hvilke noen er plassert og som Gud har utsett til dem, må vurderes. Herren forventer, at en mann gir av det, han har, men ikke av det, han ikke har. For noen vil en tiendedel av inntekten ikke rettmessig representere den del, de skulle gi til Gud, mens det for andre ville være en rettferdig og rimelig tilbakebetaling.

Hvor mange er det ikke, som mister rike velsignelser og blir til åndelige dverger, fordi de holder tilbake det, som hører Gud til. Guds og menneskets fiende arbeider konstant for å få tak i de midler, som hører Gud til, men som mennesker bruker til å behage, ære og opphøye seg selv med. - Min familie trenger dette eller hint, sier mennesker; - og ting de har lyst på, men ikke nødvendigvis trenger, blir kjøpt inn til huset av møbler, klær og godbiter til bordet. De glemmer å begrense sine ønsker! - hvis de husker å gjøre det, vil det være til velsignelse for dem selv og for deres familier.

Gud har gjort oss til almisseutdelere, samarbeidere med Ham i den store gjerning å fremme Hans Rike på jord. - Han kan være en utro tjener, og således miste de største privilegier noensinne gitt til mennesker. - I tusinder av år har Gud arbeidet gjennom menneskelige redskaper; men hvis det behager Ham, kan Han kutte ut de selviske, de som elsker penger, de griske. Han kan fortsette Sin gjerning uten at vi får noen del i den! - Men hvem blant oss ville være lykkelig, hvis Herren gjorde det?

Herren leser hver tanke i hjertet, enhver impuls i sinnet. Hvis vi ikke har lyst til å gi frivillig, spotter vi Ham.

Når vi viser verden, englene og menneskene, at Guds saks fremme er vår primære tanke og vårt første valg, vil Gud velsigne oss. – Manuskript 47. – 29.mars 1899, ”Gud elsker en glad giver.”

neste kapitel