Denne dag med Gud. kapitel 95. Fra side 98.     Fra side 98 i den engelske utgave.tilbake

Gi Meg Olje i Min Lampe. – 30. mars.

”Da tok Han til orde og sa til meg: Dette er Herrens ord til Serubabel: ikke ved makt og ikke ved styrke, men ved Min Ånd, sier Herren Allhærs Gud.” Sakarja 4, 6.

Vi trenger ikke å tenke, at fordi vi kun er et lille bitte lys, trenger vi ikke være så nøye med å skinne. Den store verdi ved vårt lys ligger i dets fasthet, dets stabilitet, idet det skinner midt i verdens moralske mørke. Det skinner ikke for å behage oss eller forherlige oss selv, men det skinner for å ære Gud for alt, Han har gitt oss. - Hvis vi gjør tjeneste for Gud, og vårt arbeid svarer til den evne, Han har gitt oss, er det alt, Han forventer av oss.

Vi vet, at lampene, som forsyner oss med lys ikke har noe lys i seg selv. De kan ikke fylles automatisk av seg selv. Så de hellige utvalgte må tømme den gyllne olje i de gyllne rør. Og den himmelske ild, når den blir satt til, gjør dem til skinnende lys. Våre hjerter kan ikke reflektere lys, før de har en levende forbindelse med himmelen. Dette alene kan få dem til å brenne stabilt med hellig, uselvisk kjærlighet til Jesus, og til alle, som er kjøpt med Hans blod. Og med mindre vi konstant er fylt på ny med den gyllne oljen, vil flammen dø ut. Med mindre Guds kjærlighet er et iboende prinsipp i våre hjerter, vil vårt lys slokne.

Satan og hans forbund av engler peker på dem, som bekjenner seg til å være Guds barn, men som ved sine holdninger og gjerninger viser, at de er en etterlikning av motstanderen. Satan og hans engler spotter Kristus og de hellige engler på grunn av dem. - Hvor lenge skal vi således korsfeste Guds Sønn på ny, så Gud må skamme Seg over å kalle oss Sine sønner og døtre? Er det ikke på tide, at vi legger barnslige ting til side? Skal vi høre til blant de mange, som alltid er i lære, men likevel aldri vil være i stand til å oppnå kunnskap om sannheten?

Det er den gyllne oljen, som de himmelske budbærere tømmer opp i de gyllne rør, for å bli ledet ned i den gyllne skål, som skaper et vedvarende, strålende og skinnende lys. Det er Guds kjærlighet, som kontinuerlig blir overført til det menneskelige redskap, som bevarer ham som et strålende og skinnende lys for Gud. Så kan han kommunisere lys og sannhet til alle, som er i mørke, villfarelse og synd. Den gyllne olje er ikke fabrikkert ved hjelp av noen menneskelig dyktighet. Det er den usete kraft fra de hellige budbærere, som står foran Guds trone, som de kan overføre til enhver, som er i mørke, så de kan spre himmelens lys. - Guds gyllne kjærlighets olje flyter fritt inn i deres hjerter, som er forent med Gud i tro. - Manuskript 27. – 30. mars 1897. – ”Kirken, et Oppbevaringssted for Sannhet.”

neste kapitel