Denne dag med Gud. kapitel 97. Fra side 100.     Fra side 100 i den engelske utgave.tilbake

Møt Kravene. – 1. April.

”Omgåes i visdom med dem som er utenfor, så dere kjøper den beleilige tid. Deres tale være alltid tekkelig, krydret med salt, så dere vet, hvorledes dere bør svare enhver.” Kol. 4, 5. 6. – En nyere oversettelse lyder slik: ”Vis forstand i omgang med dem, som står utenfor, og kjøp den rette tid. Tal alltid vennlige ord, men la dem ha salt og kraft, så dere vet, hvordan dere skal svare hver enkelt.” Kol. 4, 5. 6. – R.S.V.

Forstørr ikke oppgavene så meget, at tiden blir brukt til ting, som ikke er absolutt nødvendige! - Alvoret i dette spørsmål presser seg inn i mitt sinn med en intensitet, som jeg ikke kan uttrykke. Tiden går, og når jeg blir presentert for de mange menigheter, som ikke er forberedt til å arbeide for Mesteren, men er i en likegyldig, uberørt tilstand, for de tror, at arbeidet ikke angår dem, blir jeg skremt og spør: Hva kan jeg si, hva kan jeg gjøre for å forandre denne innstilling? Jeg kan si: ”Hva gagner det et menneske, om det vinner den hele verden, men taper sin sjel?” – Mark. 8, 36. 37.

Jeg tror, at ingen av oss er i en sådan tilstand, at vi kan forstå, at vi skal være Guds medarbeidere. Mange, skjønner ikke hva sann omvendelse innbefatter. Og nå taler jeg til deg og din familie, så du kan bli vekket opp og få et inntrykk av den høytidelige plikt å arbeide for å vekke alle til en forståelse av behovet for den mest intense årvåkenhet for å prøve å frelse de sjeler, som Kristus døde for, og som nå holder på å gå fortapt. Hver dag burde vi advare noen, som ikke vet, at alle tings ende er nær.

Ikke en tøddel eller den minste smule av Guds hellige lov vil noensinne bli forandret for å komme mennesket i møte i hans uforberedte tilstand. Guds hellige ord vil aldri bli forandret eller bli opphevet. Verden sover i sine synder. Himmel og jord skal forgå, men Hans Ord kan aldri forgå. Vi skal alle ha Guds Ord som vår ledestjerne. For en stor jobb, vi har foran oss og de, som bekjenner seg til å følge Jesus Kristus, skjønner det ikke. ”Sannelig sier Jeg dere: ”uten dere vender om og blir som barn, kommer dere ikke inn i himmelriket.” Matt. 18, 3.

Hvor få det er, som legger merke til virkningen av de små detaljer i dette liv. - De som kan takle og tåle testen, Guds prøvelse, vil Kristus kjennes ved. Sannheten, den frelsende sannhet i Guds Ord, etterlevd, vil forme oss, så vi kan være i selskap med de frelste. Gud hjelp oss til å sette pris på moralsk ypperlighet. - Rensede mentale kvaliteter, som er helliggjorte, har høyere verdi enn gullet fra Ophir. Dannelsen av et sant moralsk ståsted med Gud er et livslangt verk. Undervis dette, min kjære bror og søster, i forskrift og eksempel. – Brev 37 a, - 1. april 1903. – Til Bror og Søster Burden, ved Sanatoriet i Sydney, Australia.

neste kapitel