Denne dag med Gud. kapitel 98. Fra side 101.     Fra side 101 i den engelske utgave.tilbake

Himmelsk Evaluering. – 2. april.

”Jeg formaner dere altså, brødre, ved Guds miskunn, at dere fremstiller deres legemer som et levende, hellig, Gud velbehagelig offer – dette er deres åndelige gudstjeneste. Rom. 12, 1.

Det foregår en konstant karaktervurdering av oss. Guds engler veier vår moralske verdi, legger merke til våre behov, og bærer vår sak frem for Gud. Hvor alvorlig skulle vi ikke strebe for å tilfredsstille Guds Ånd! - Åh, hvor takknemmelige burde vi ikke være, at hjelpen er lagt på Den, som er mektig til å frelse!

Uttrykker du utålmodighet, og ytrer du forhastede ord? Er du full av selvbevisthet? Kretser dine tanker rundt syndig lyst og praksis? Gjør du ting, som er i direkte motstrid med Guds hensikter? Robber du din himmelske Far ved å holde tilbake dine talenter og ditt hjerte fra Ham? - Hvorfor ikke slutte å leve på den måte? Hvorfor ikke overgi deg fullt og helt til Gud? Han vil skjenke deg Sitt lys og Sin fred, og du vil få smake Hans frelse. Bring ikke mer et lamt, sykt offer. Dine evner, mentale og fysiske, er svekket på grunn av at du selv velger å leve et liv i overtredelser; men et sådant offer blir ikke akseptert i Himmelen. Hvorfor går du ikke og blir helbredet for dine sykdommer, så du kan ofre et levende offer, hellig, og uten lyte? Har du robbet Gud for tiende og ofringer? Her er oppfordringen til deg: Således sier Herren: ”Bring hele tienden til forrådshuset, så det kan finnes mat i mitt hus, og prøv Meg på denne måten, sier Herren, Allhærs Gud. Da skal Jeg åpne himmelens luker og øse ut over dere velsignelse i rikt mål.” – (Mal. 3, 10) – Hvorfor ikke prøve Herren på Hans Ord? Det er vårt privilegium å få erfare Kristi glede.

Det ville være en vanskelig sak å overbevise dem, som har smakt av Kristi rike kunnskap, om, at Kristus er som en rot kommet opp av tørr jord, uten form og skjønnhet; for våre sjeler kan Han bli ”Den som skiller seg ut blant ti tusen menn.” ”alt ved Ham er tiltrekkende.” (Høysangen 5, 10. 16). - Jeg elsker Ham! Jeg elsker Ham! - Jeg ser i Jesus makeløse, tiltrekkende karakteregenskaper. Jeg ser i Ham alt man kan ønske seg i et menneskebarn. La oss komme til ”Det Guds Lam, som fjerner allverdens synder.” (Joh. 1, 29) La oss, gjennom Hans fortjenester og Hans rettferdighet, oppnå en tilpasning til himmelen. Det sønderknuste og angerfulle hjerte vil Han ikke forakte. - The Review and Herald, - 2. april 1889.

neste kapitel