Denne dag med Gud. kapitel 99. Fra side 102.     Fra side 102 i den engelske utgave.tilbake

Sannhetens Triumf. – 3. april.

”Vær selv et eksempel for dem i gode gjerninger! La læren være uforfalsket og båret frem med alvor. Da blir din forkynnelse sunn og uangripelig, og enhver motstander blir til skamme fordi han ikke har noe vondt å si om oss.” Den engelske bibeloversettelse sier: ”Vis deg i alle ting, å være et mønster for gode gjerninger, la læren være ukorrupt, alvorlig, ærlig, la talen være sunn, så den ikke kan fordømmes.” – Titus 2, 7. 8.

Sannhetens triumf er avhengig av deres innflytelse, som tror på den. Ved personlig arbeid, ved et velordnet liv, ved fromhet, tro og finfølt, varm medfølelse, skal vi fremme sannheten. Vi har en himmel å vinne. De høyeste belønninger blir gitt til seiervinneren. Ja, en evig vekt av herlighet blir holdt frem foran oss, for at få oss til å løpe således, at vi kan skaffe oss livets krone, som ikke falmer bort.

Den, som beslutter å ville vinne seir, har en kamp foran seg, som han ikke kan slippe unna. Som en mann må han kjempe troens gode strid. Han må kjempe som loven foreskriver, idet han dag etter dag søker renhet og moralsk utmerkelse. Dette krever Gud at han skal gjøre, for at han skal kunne representere Kristus. Han må tro på Guds løfter og stole på Kristus, så han kan vise dem, han har omkring seg, at han har et uuttømmelig skattkammer å hente fra. Hans ord må være de rette, hans ånd må være den rette. Hans hender må aldri bli for svake til å utføre den gjerning, Gud har gitt ham å gjøre. Han vil møte prøvelser, men han må alltid være modig, ved godt mot og til oppmuntring for alle. Han skal behandle alle som Kristi blods dyrekjøpte fortjeneste, uten partiskhet og uten hykleri. Den Hellige Ånd er hans hjelper. Gjennom Kristus, som styrker ham, er han i stand til å tåle alt.

De talenter, som Herren har betrodd mennesker, skal brukes som en tilbakebetaling til Ham. Gud aksepterer ”det en mann har, og ikke det, han ikke har.” (2. Kor. 8, 12) Han forventer ikke av en mann, som kun har en talent, det samme, som Han forventer av den, som fikk fem talenter. Hvis de rike velger å tilfredsstille ethvert selvisk ønske om å nyte de gode ting i dette liv, vil de bli dømt svarende til det. De nekter å ære Kristus ved i ydmyk lydighet å løfte korset. De lever for å behage og tilfredsstille seg selv, og vanærer på den måte Gud; og Han erklærer: ”Jeg vil ære dem, som ærer Meg.” (1. Samuel 2, 30)

Kun de, som handler trofast med sine talenter og som har en høytidelig sans for sitt ansvar, gjør et stort arbeid på grunn av sin stabile trofasthet. Kun de, som herliggjør Ham ved på klok måte å oppgradere de gaver, Han har lånt dem til å støtte Herrens gjerning med, er store i Hans øyne. – Manuskript 53. – 3. april 1899. – ”Undervisende ord til dem, som er forbundet med Sanatoriet.”

neste kapitel