Det er et godt land kapitel 11. Fra side 36.     Fra side 54 i den engelske utgave.tilbake

Jesus i den himmelske helligdom

Jeg så en trone, som Faderen og Sønnen satt på. Jeg betraktet Jesu ansikt og beundret hans elskelige skikkelse. Faderens skikkelse kunne jeg ikke se, fordi en sky av strålende lys omgav ham. Jeg spurte Jesus om hans Far hadde en skikkelse som ham selv. Han sa han hadde det, men jeg kunne ikke se den, for som han sa: "Hvis du bare engang skulle se hans herlighet, ville du opphøre å eksistere."' Foran. tronen så jeg adventfolket - menigheten og verden. Jeg så to grupper. Den ene knelte dypt interessert foran tronen, mens den andre gruppen stod der uinteressert og likegyldig. De som knelte foran tronen ville ofre opp sine bønner og se hen til Jesus. Han ville se hen til Faderen, og gå i forbønn hos ham. Et lys ville komme fra Faderen til Sønnen og fra Sønnen til den gruppen som ba. Deretter så jeg et sterkt skinnende lys stråle fra Faderen til Sønnen, og fra Sønnen bølget det over menneskene foran tronen. Men få ville ta imot dette strålende lyset. Mange unnvekog motstod det straks. Andre var likegyldige og holdt ikke fast på lyset, og det fjernet seg fra dem. Noen tok imot det og knelte ned sammen med den lille bedende gruppen. Alle i denne gruppen tok imot lyset. De frydet seg over det, og ansiktene deres skinte av dets herlighet.

Jeg så Faderen reise seg fra tronen og dra inn i det Aller-helligste, innenfor forhenget, i en flammende skyvogn. Der satte han seg. Der så jeg troner jeg ikke hadde sett før. Så reiste Jesus seg opp fra tronen, og de fleste som hadde knelt ned, reiste seg sammen med ham. Jeg kunne ikke se at en eneste lysstråle gikk fra Jesus til den likegyldige gruppen etter at han hadde reist seg, og de ble forlatt i stummende mørke. De som reiste seg sanunen med Jesus, holdt blikket festet på ham da han forlot tronen. Han ledet dem et lite stykke bort. Så løftet han sin høyre arm, og vi hørte hans elskelige stemme si: "Vent her! Jeg går nå til min Far for å motta kongeriket. Hold kledningene deres lytefrie, og om en liten stund vil jeg komme tilbake fra bryllupet og ta dere til meg." Så kom en skyvogn dit Jesus var. Den hadde hjul som flammende ild og var omgitt av engler. Han gikk inn i vognen og ble brakt til det Aller-helligste, hvor hans Far tronet. Der fikk jeg se Jesus, den store Ypperstepresten, stå foran Faderen. Randen på kledningen hans var besatt med bjeller og granatepler. Så viste Jesus meg forskjellen på tro og følelser. De som reiste seg samtidig med Jesus, lot sin tro gå opp til ham i det Aller-helligste og ba: "Vår Far, gi oss din And." Da åndet Jesus Den Hellige Ånd på dem. I denne ånden var det lys, kraft, mye kjærlighet, glede og fred.

Jeg snudde meg og så på den gruppen som fremdeles knelte ned foran tronen. De visste ikke at Jesus hadde forlatt den. Satan så ut til å stå ved tronen, idet han prøvde å fortsette Guds verk. Jeg så dem se opp til tronen og be: "Far, gi oss din ånd." Da åndet Satan en vanhellig innflytelse på dem, og i den var det lys og mye kraft, men ingen kjærlighet, glede og fred. Satans hensikt var å bedra Guds barn og få dem til å komme tilbake. Jeg så den ene etter den andre forlate den gruppen som ba til Jesus i det Aller-helligste, og slutte seg til dem som lå foran tronen. De mottok med en gang Satans vanhellige innflytelse.

neste kapitel