Det er et godt land kapitel 6. Fra side 24.     Fra side 39 i den engelske utgave.tilbake

Rystelsen av himmelens krefter

Den 16.desember 1848, gav Herren meg et syn om rystelsen av himmelens krefter. Jeg så at når Herren sa: "Himmelen," da han nevnte tegnene som er beskrevet hos Matteus, Markus og Lukas, så mente han himmelen, og når han sa: "Jorden" så mente han jorden. Himmelens krefter er solen, månen og stjernene. De råder i himmelen. Jordens krefter er de som hersker på jorden. Himmelens krefter vil bli rystet ved Guds røst. Da vil solen, månen og stjernene gå ut av sine baner. De vil ikke forsvinne, men bli rystet ved Guds røst.

Mørke, tunge skyer kom opp og tørnet mot hverandre. Atmosfæren delte seg og rullet tilbake. Da kunne vi se gjennom det åpne felt i Orion, hvor Guds røst kom fra. Den hellige stad vil komme ned gjennom dette åpne feltet. Jeg så at jordens krefter nå er i ferd med å bli rystet, og at ting allerede er i ferd med å skje. Krig, rykter om krig, sverd, hungersnød og pest vil først ryste jordens krefter, så vil Guds røst ryste solen, månen, stjernene og jordkloden. Jeg så at rystelsen av kreftene i Europa ikke er, som noen lærer, rystelsen av himmelens krefter, men er rystelsen av de vrede nasjonene.

neste kapitel