Evangeliets tjenere kapitel 105. Fra side 367.     Fra side 496 i den engelske utgave.tilbake

"Gi akt på hverandre"

Du vil ofte treffe mennesker som er i fristelse. Du vet ikke hvor hårdt Satan kjemper med dem. Se til at du ikke gjør disse sieler motløse og gir fristeren en fordel.

Når du ser eller hører noe som det er nødvendieg å få rettet på, så be alltid Herren sin visdom og nåde for at du under for søk på å handle rettferdig ikke er streng. Det er altid ydmykende å få sine feil påpekt. Gjør ikke erfaringen enda bitrere ved unødig daddel. Uvennlig kritikk leder til motløshet ved å gjøre livet trist og ulykkelig.

Mine brødre få overhånd ved kjærlighet heller enn ved strenghet. Når en som har kommet på villspor innser sin feil, pass da på ikke å tilintetgjøre hans selvaktelse. Søk ikke å knuse og såre, men heller å forbinde og læge.

-----------

Intet menneske eier en slik finfølelse eller en så edel natur som vår frelser. Og hvilken tålmodighet viser han ikke mot oss! Ar etter år bærer han over med vår svakhet og vankundighet, med vår utakknemlighet og egensindighet. Tross alle våre avvikelser, vårt hjertes hårdhet og vår forsømmelse av hans hellige Ord er hans hånd ennå utrakt. Og han byr oss: "Liksom jeg har elsket dere, skal også dere elske hverandre." Joh. 13,34.

Brødre, betrakt dere som misjonærer, ikke blant hedninger, men blant medarbeidere. Det skal en mengde tid og arbeid til for å overbevise en sjel om de særskilte sannheter for denne tid. Og når sjeler omvendes fra synd til rettferdighet, er det glede blant englene. Tror dere at de tjenende ånder som våker over disse sjeler, gleder seg ved å se hvor likegyldig de behandles av mange som kaller seg kristne? Menneskelig forkjærlighet råder. Det vises partiskhet. Den ene blir favorisert, mens en annen behandles med barskhet.

Englene ser med ærefrykt og forbauselse på Kristi misjon i verden. De forundrer seg over den kjærlighet som drev ham til å gi seg hen som et offer for menneskenes synder. Men hvor liten betydning menneskelige vesener dog tillegger dem som han har kjøpt med sitt blod!

-----------

Vi behøver ikke å begynne å prøve på å elske hverandre. Det som behøves, er Kristi kjærlighet i hjertet. Når selvet går helt opp i Kristus, vil sann kjærlighet springe ut av seg selv.

Ved tålmodig ovrbærenhet vil vi seire. Det er tålmodig tjeneste som bringer hvile til sjelen. Det er gjennom ydmyke, flittige, trofaste arbeidere Israels velferd fremmes. Et kjærlig og oppmuntrende ord vil bidra mer til å undertrykke heftigheten og stivsinnet enn all den kritikk og daddel som man kan overøse den feilende med.

Mesterens budskap må forkynnes i Mesterens ånd. Det eneste sikre for oss å gjøre, er at vi lar våre tanker og tilskyndelser beherskes av den store Læreren. Engler fra Gud vil gi en rik erfaring til enhver tro arbeider som gjør dette. Ydmykhetens dyd vil gjøre våre ord til uttrykk for kristelig ømhet. - Testimonies, VII, side 265, 266.

neste kapitel